Tájékoztató Nagyecsed város településszerkezeti tervének és rendezési szabályzatának készítésében való partnerségi egyeztetésről

Nagyecsed Város Önkormányzata elindítja Nagyecsed város közigazgatási területére vonatkozóan „Nagyecsed Szociális Városrehabilitációja” elnevezésű rendezési terv részeként „Városliget” kialakítása című településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. §-ában foglaltak szerinti egyeztetési eljárását.

A készülő településrendezési eszközökről szóló előzetes tájékoztatás a 180/2013. (IX. 17.) KT. határozattal elfogadott Nagyecsed város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a www.nagyecsed.hu/telepulesfejlesztes menüpont alatt érhető el.

A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani 2013. 09. 17. – visszavonásig.

• írásban a Nagyecsed Város Önkormányzata 4355 Nagyecsed Árpád út 32. címen;
• elektronikus levélben a pmhivatal@nagyecsed.hu címen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

 

A településfejlesztés dokumentumai

A várostervezésnek azt kell vizsgálni, hogy a város állapota mely tényezők hatására fejlődik. Elsődlegesen meg kell határozni a területfejlesztési célokat, e célok elérésének egyik fontos eleme a város szabályozási terve.

Hatályos településrendezési eszközök

  1. 162/2009. (X. 27.) KT. számú határozat, Nagyecsed Város Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

  2. 16/2009. (X. 28.) számú rendelet, Nagyecsed Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének elfogadásáról

 

 

Településfejlesztési koncepciók, stratégiák, programok

„Nagyecsed Szociális Városrehabilitációja” elnevezésű” rendezési terv – „Városliget” kialakítása – 2013

Nagyecsed Város Önkormányzata a település „Szociális Városrehabilitációja” projekt keretében a Nagyecsed Város központjához közel eső, a Komoróczi – Jókai Mór – Vörösmarty – Móricz Zsigmond utcák által határolt terület komplex környezeti rehabilitációja (jóléti tó, sétány, pihenőhely, közösségi ház, játszópark kialakítása.)

Vélemények

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének fóruma.

Az érintettek az alábbi e-mail címre küldhetik el véleményüket pmhivatal@nagyecsed.hu, amelyeket a nagyecsed.hu oldalon megjelentetünk.

Partnerségi egyeztetés szabályairól

”Városliget” kialakítása partnerségi egyeztetés

A készülő településrendezési eszközökről szóló előzetes tájékoztatás a 180/2013. (IX. 17.) KT. határozattal elfogadott Nagyecsed város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a www.nagyecsed.hu/telepulesfejlesztes menüpont alatt érhető el.

A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani 2013. 09. 17. – visszavonásig:

• írásban a Nagyecsed Város Önkormányzata 4355 Nagyecsed Árpád út 32. címen;
• elektronikus levélben a pmhivatal@nagyecsed.hu címen lehet.

Nagyecsed Város Rendezési Terv tervének „Városliget – 2013”módosításához a beérkezett vélemények alapján elkészült a végső szakmai véleményezési dokumentáció.

Csatolmány Méret
16_2009_rendelet 179.44 kB
162_2009_határozat 162.08 kB
180_2013_határozat 269.96 kB
Városliget 1 541.65 kB
Városliget 2 356.66 kB
Városliget 3 960.99 kB
Végső szakmai véleményezési dokumentáció 3.39 MB
219/2013.(XI.6.) KT. határozat 124.17 kB
13/2013.(XI.8.) rendelet 43.5 kB

Településrendezési terv módosítás – Vásártér:  Környezeti vizsgálat     Térségi övezeti     Hirdetmény

Településrendezési terv módosítás – 3 beavatkozási pont:  Környezeti vizsgálat     Térségi övezeti     Hirdetmény

Településrendezési terv módosítás – 2022:  Jóváhagyott dokumentáció

Településrendezési terv módosítás – Piac bővítése:  Véleményezési dokumentáció     Hirdetmény

 

Megszakítás