Szervezetünk 2001-ben alakult, közhasznú szervezetként.
Az egyesület tevékenységi köre igen széles körű, magában foglalja a szociális, kulturális, oktatási tevékenységet, egészséges életmódra nevelés, szórakoztatás, tehetséggondozás, természet és környezetvédelem, gyermek és ifjúsági programok szervezését. A település és a térség hagyományaink őrzését, lovas hagyományok, népi hagyományok ápolását, megismertetését, továbbadását.

Az egyesület keretein belül működik a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Néptánc Együttes, az Iringó Hagyományőrző Csoport, a Nagyecsedi Agarász Klub és a Nagyecsed Lovasklub.

Az egyesület székhelye az elmúlt években a civil szervezetek, illetve a magánszemélyek által is rendszeresen látogatott közösségi központtá vált. A civil szervezetek nálunk tartják egyesületi üléseiket, szerveznek rendezvényeket.

A település életében részt veszünk az éves rendszerességgel megtartott programjainkkal is, melyek az alábbiak:
– „Tiszta, virágos Nagyecsedért” címmel programot hirdetünk, melynek célja, hogy a lakosság, illetve az intézmények, vállalkozások virágos, szép környezetet teremtsenek maguk körül. A legszebbnek ítélt magánportákat, vállalkozást, intézményt gránittáblával jutalmazzuk, a díjkiosztásra minden évben a városi rendezvényen (lápi fesztivál) ünnepélyes keretek között kerül sor.
– Minden év májusában megtartjuk a „Hősök napját”, amikor az első és második világháborúban meghalt hősökre emlékezünk.
– Minden év végén a helyi lovas klubbal közösen városi mikulásjárást szervezünk. Lovas fogattal viszik ki a településen élő gyermekek számára a mikulások a szülők és rokonok által az egyesület székhelyén leadott ajándékokat, díjmentesen. Ezzel a tevékenységünkkel minden évben több mint 50 gyereknek szerzünk örömet.
– Székhelyünk ad otthont a Kertbarát Klub által minden évben megtartott „Borversenynek” is, mely a helyben termesztett szőlőből készült „házi borok” megmérettetése.

Elmondhatjuk, hogy hagyományőrző néptánc együtteseink országosan elismertek. Részt vesznek nem csak a helyi és környékbeli rendezvényeken, hanem a legnagyobb országos hagyományőrző napokon is.

A 2009. óta működő agarász klubnak, egy sikeres pályázatnak köszönhetően, kialakítottunk egy agárfuttató pályát, ahol a versenyekre történő felkészítése történhet a kutyáknak.

A Roma Oktatási Alapnál 2012. szeptembere és 2015. júniusa között sikeresen pályáztunk Játéktár (játék kölcsönző) működtetésére. A szolgáltatás nagy segítséget jelent a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, de igénybe vették szolgáltatásunkat a helyi intézmények is. (bölcsőde, óvoda, iskola)

Az egyesület szintén uniós támogatásból, az egyesület székhelyén létrehozott egy közel 200 m2-es Fedett színt, amely otthont ad mind a néptánc csoportok rendezvényeinek, mind a civil szervezetek és az önkormányzat által szervezett közösségi programoknak. Az építmény és az azt körül vevő udvar, szalonnasütők, lehetőséget adnak az óvodások, iskolások számára szabadidős tevékenységekre is, de rendszeres vendégünk a Nagyecseden működő két Nyugdíjas Klub is.

Az Új Európa Alapítványhoz benyújtott KÖSZ! Program 2015 keretében közösségi szolgálatot is működtetünk, mely lehetőséget biztosít arra, hogy miközben a fiatalok megtanulják az idősektől a helyi specialitások elkészítését, kötetlenül tudjanak beszélgetni is.

Egyesületünk tagja a Szatmári Síkság Leader Egyesületnek is.

Egyesületünknek fő célja, hogy tevékenységével a település minden lakóját elérje, működésével hozzájáruljon Nagyecsed fejlődéséhez.

Elérhetőségeink:

E-mail: egy.ecsed@gmail.com
Telefon: 30/488-6006

Beszámolók:
2013
2014
2015

Megszakítás