Városközpont kialakítása Nagyecseden

Stratégiák, programok

Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános -és Zeneiskola felújítása és bővítése

Szatmári Kistérségi Bölcsőde bővítése és rekonstrukciója

Településfejlesztés

Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagyecseden

Napközi otthonos óvoda új telephelyének kialakítása

Nagyecsed szociális városrehabilitációja

Komplex telep program Nagyecseden

Európa a polgárokért (KIDIN)

„Maj dur podrom – Tovább az úton- Helyi szintű komplex programok Nagyecseden” (TOP-5.2.1-15)

Városi piac létrehozása Nagyecseden (TOP-2.1.1.-15)

Nagyecsed Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Zöld város kialakítása Nagyecseden (TOP-2.1.2-15)

Maj dur podrom – Tovább az úton- Nyugati szegregátum rehabilitációja (TOP-4.3.1-15)

„Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikrotérségének összefogásában (EFOP-1.5.3-16)

Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért (EFOP-1.2-11.16)

„Gyermekeinkben a jövő” – Készségfejlesztés, képességkibontakoztatás a kultúra és népművészet eszközeivel (EFOP-3.3.2-16)

„Európa a polgárokért” (2021)

Iparterület fejlesztése Nagyecseden

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005)

Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018)

Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme (TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002)

Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100)

Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért (TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004)

A Nagyecsedi Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038)

Élhetőbb Nagyecsed létrehozása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013)

Külterületi helyi közutak fejlesztése Nagyecsed városban (VP6-7.2.1.1-21)

 

Megszakítás