17/1995.(XI.10.) rendelet
Az önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (elővásárlási joggal nem érintett)

19 /1995. (XII.01.) rendelet
Az önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (elővásárlási joggal érintett)

12/1999. (XI.04.) rendelet
A város köztisztaságáról

14/2002. (X.17.) rendelet
Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését hasznosítását célzó eljárások helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben a 16/2019. (XII.13. önkormányzati rendelettel)

11/2003. (V.30) rendelet
A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről
(egységes szerkezetben a 16/2005. (IX.1.), a 22/2005. (X28.), a 8/2006. (III.23.), a 11/2015. (VIII.10.) a 8/2016. (V.1.) és a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletekkel)

10/2004.(IV.05.) rendelet
A közterületek használatáról
(egységes szerkezetben a 25/2005. (X.28.) és a 16/2019. (XII.13.) önkörmányzati rendelettel)

15/2004. (VI. 01.) rendelet
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
(egységes szerkezetben a 3/2006.(I.23.), a 7/2016. (IV.30.) és a 3/2019 (II.26.) önkormányzati rendelettel)

3/2005. (II.18.) rendelet
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról
(egységes szerkezetben a 16/2009. (X.28.), a 18/2012. (XII.5.) a 13/2013. (XI.8.), a 15/2016. (X.31.) és a 18/2017. (XI.6.) önkormányzati rendeletekkel)

8/2005. (VI.6.) rendelet
A zajvédelem helyi szabályozásáról

5/2006. (III.23.) rendelet
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről
(egységes szerkezetben a 23/2006. (XII.27.), a 6/2007 (II.19.), a 16/2007. (XI.6.), a 11/2009. (IX.4.), az 1/2019.(II.1.) a 16/2019. (XII.13.) és a 2/2020. II.4.) önkormányzati rendeletekkel)

9/2010. (V.25.) rendelet
Nagyecsed város közigazgatási területén lévő parkolók kialakításáról, számának meghatározásáról

16/2010. (XII.21.) rendelet
A helyi adókról
(egységes szerkezetben a 10/2016. (V.31.) és a 8/2017. (IV.28) önkormányzati rendelettel)

1/2011. (I.31.) rendelet
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben a 20/2011. (XI.29.), a 20/2012. XII.20.), a 6/2013. (III.7.), a 17/2013. (XII.20.), a 10/2014. (X.17.), a 11/2014. (XII.1.), a 2/2015. (III.15.) az 5/2017. (III.2.) a 10/2018. (VI.29), a 14/2019. (IX. 30.) és a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletekkel)

7/2011. (III.7.) rendelet
A helyi címer, zászló és lobogó alapításáról és használatának rendjéről
(egységes szerkezetben a 12/2012. (V.30.) és a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

11/2011. (IV.1.) rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(egységes szerkezetben a 11/2018. (VI.29.) és az 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelettel)

12/2011. (IV.14.) rendelet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről

4/2012. (III.15.) rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről
(egységes szerkezetben a 8/2014. (X.2.), a 4/2015. (IV.7.) és a 9/2020. III.31.) önkormányzati rendelettel)

5/2012. (III.15.) rendelet
A szociális ellátások helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben a módosító 12/2012. (VI.20.), a 14/2013. (XII.20.) a 1/2015. (III.1), a 16/2019. (XII.13.), és a hatályon kívül helyező 10/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelettel)

11/2012. (V.30.) rendelet
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben a 16/2013. (XII.20.) az 5/2015. (IV.7.) az 5/2017. (IV.4.) és a 8/2020. (III.31.) önkormányzati rendelettel)

17/2012. ( XI.15.) rendelet
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
(egységes szerkezetben a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

5/2014. (IX.1.) rendelet
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről

6/2014. (IX.1.) rendelet
A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
(egységes szerkezetben a módosító 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

7/2014. (IX.1.) rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(egységes szerkezetben a 9/2015. (VI.1.), az 5/2018. (II.28.) és a 10/2019. (V.6.) önkormányzati rendelettel)

12/2014. (XII.1.) rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

12/2016. (VII.22.) rendelet
A talajterhelési díjról
(egységes szerkezetbe foglalva a 9/2017. (IV.28.), a 14/2017. (VI.30.), és a 6/2018. (III.29. önkormányzati rendeletekkel)

13/2016. (VIII.30.) rendelet
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
(egységes szerkezetben a 16/2017 (IX.29.) és a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelettel)

16/2016. (XII.7.) rendelet
A környezetvédelmi alapról

3/2017. (II.20.) rendelet
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
(egységes szerkezetbe foglalva a 15/2017. (VII.20.) a 16/2019. (XII.13.) és az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel)

11/2017. (V.30.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

12/2017. (V.30.) rendelet
Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
(egységes szerkezetben a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

20/2017. (XII.29.) rendelet
A településkép védelméről

7/2018. (V.30.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

9/2018. (VI.29.) rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
(egységes szerkezetben a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

11/2019. (V.29.) rendelet                    Melléklet
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

17/2019. (XII.13.) rendelet
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

18/2019. (XII.13.) rendelet
A Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

4/2020. (II.28.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

6/2020. (III.23.) rendelet
A Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

7/2020. (III.31.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló 6/2020. (III.23.) önkormányzati rendelete megerősítéséről

11/2020. (V.1.) rendelet
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

15/2020. (VII.3.) rendelet                    Melléklet
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

16/2020. (VII.3.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

18/2020. (IX.29.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

20/2020. (IX.29.) rendelet
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

21/2020. (XI.4) rendelet
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2020. (XII.4.) rendelet
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló 5/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

23/2020. (XII.15.) rendelet
A helyi adókról szóló 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2020. (XII.30.) rendelet                    Melleklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

1/2021. (I.26.) rendelet
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2021. (II.26.) rendelet
A Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

3/2021. (II.26.) rendelet
Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről

4/2021. (II.26.) rendelet
A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021. (III.8) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

6/2021. (V.28.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

7/2021. (V.28.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

8/2021. (V.28.) rendelet
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

9/2021. (V.28.) rendelet
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2021. (VI.30.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

11/2021. (VII.22.) rendelet
A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II.18.) rendelet módosításáról

12/2021. (IX.28.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

13/2021. (IX.28.) rendelet
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2021. (IX.28.) rendelet
Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi szabályozásáról szóló 14/2002. (I.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2021. (X.26.) rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2021. (XI.30.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

17/2021. (XII.14.) rendelet
Az önkormányzati jelképekről, a Nagyecsed név használatáról és a közterületek fellobogózásáról

18/2021. (XII.14.) rendelet
A Nagyecsed város közigazgatási területén lévő parkolók kialakításáról,számának meghatározásáról szóló 9/2010. (V.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

19/2021. (XII.14.) rendelet
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 11/2020. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2021. (XII.14.) rendelet
Az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

1/2022. (I.25.) rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022. (II.8.) rendelet
A szociális ellátások helyi szabályozásáról

3/2022. (II.28.) rendelet
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról

4/2022. (II.28.) rendelet
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5/2022. (II.28.) rendelet
A talajterhelési díjról

6/2022. (II.28.) rendelet
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

7/2022. (II.28.) rendelet
Az önkormányzati képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról

8/2022. (II.28.) rendelet
A Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

 

Skip to content