Szakmai tartalom:

A Nagyecsed Városért Egyesület a település legrégebbi civil szervezete 2001-ben alakult, közhasznú szervezetként. Az egyesület tevékenységi köre igen széles körű, magában foglalja a szociális, kulturális, oktatási tevékenységet, egészséges életmódra nevelés, szórakoztatás, tehetséggondozás, természet és környezetvédelem, gyermek és ifjúsági programok szervezését, hagyományaink ápolását. A Roma Oktatási Alapnál 2012. szeptembere és 2015. júniusa között sikeresen pályáztunk Játéktár működtetésére. A játéktár szolgáltatás úgy működik, mint a könyvtár, csak itt játékokat lehet teljesen díjmentesen kölcsönözni. A szolgáltatás nagy segítséget jelent a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, de igénybe vették szolgáltatásunkat a helyi intézmények is. (bölcsőde, óvoda, iskola) Egyesületünk élvezi az önkormányzat és képviselőtestület teljes támogatását, kiterjedt helyi partneri hálózattal rendelkezik, stabil szakmai stábbal és infrastruktúrával rendelkezik. A projekt magas színvonalú megvalósításáért a szakmai stáb felkészültsége a garancia; a projekt és egyben pénzügyi vezető EU- és hazai finanszírozású projektek megvalósítása terén szerzett évtizedes tapasztalatot, míg a szakmai munka és az önkéntesek koordinációjáért felelős munkatársat szociális és közösségi területen végzett munkája teszi alkalmassá a projekt megvalósítására. Projektünk célja Nagyecsed város Önkormányzatának HEP-val összhangban £ „Családok Komplex Támogatása Nagyecsed Mikrotérségben” és a „Emelkedő Csillagok – Életesélyek Javítása Nagyecsed Városában (TÁMOP 536)” című projektek során létrehozott kisközösségek kapacitásainak bővítése szervezett programok, önkéntesképzés révén, különösképpen koncentrálva a mélyszegénységben élő és roma lakosok igényeire a társadalmi integráció jegyében, specifikusan; Önkéntességre való hajlandóság növelése 40 fő fiatal önkéntes multiplikátor képzésével, rendszeres igényfelméréssel, klubesemények szervezésével és szívességi önkéntes centrum működtetésével A közvetlen célcsoportunkba a településen hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idős személyek tartoznak. A közvetett célcsoportot a község teljes lakossága jelenti. Tevékenységeink; Célcsoport toborzása, bevonása: A településen igényfelmérést végzünk, széleskörű tájékoztatást nyújtunk lakossági fórumon. Tájékoztatást adunk a tervezett programról és együttműködést kezdeményezünk a helyi intézményrendszer szereplőivel. Első szakaszban 30 fő multiplikátort vonunk be, akik képzést követően a projekt során szervezett klubok és akciók kulcsmegvalósítói lesznek az önkéntes koordinátor szupervíziója mellett. A multiplikátorok bevonását és képzését követően havi rendszerességgel szervezünk lakossági fórumokat, melyek az igényfelmérést szolgálják. A lakossági fórumok során megfogalmazott igények alapján a multiplikátorok havi akciótervet határoznak meg, az igényelt önkéntes tevékenység megvalósításába a helyi lakosságot is bevonjak. Projektünk támogatja a generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt, mivel az akciótervek megvalósítását a két célcsoport együttműködésben valósítja meg. A havi -és a lakosság pillanatnyi igényein múló – akcióterveken kívül az alábbi, önkéntes és intergenerációs elveket követő állandó klubokat, szolgáltatásokat működtetjük;

1 )Játszóház üzemeltetése fiatal és idős önkéntesek bevonásával:A szolgáltatás lehetővé teszi fiatal párok számára a munkavállalást, kihasználva a közösség idősebb, délután szabadidővel rendelkező fiatalok kapacitását

2)Hagyományőrző klubfoglalkozások: Heti rendszerességű állandó esemény, melyen a közösség idősebb tagja tradicionális mesterségek, a mindennapi életben használható tudások átadását végzik, célcsoportja a fiatalok

3)Zenés-kulturális klubfoglalkozások: roma történelem, kultúra területén a szolgáltatás működtetésével horizontális célunk a roma-nem roma párbeszéd elősegítése

4) Kapcsolattartás és adatszolgáltatás a kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel. A tevékenységeket a multiplikátorok az önkéntes koordinátor folyamatos támogatásával, mentori tevékenységének segítségével végzik. A projekt végrehajtásával megvalósul a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése. Egyesületünk és a tágabb intézményi rendszer kapacitásai bővülnek, az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezésre kerülnek, azok hasznosulása a projekt zárását követően is megtörténik a kialakított kapacitások segítségével, mivel a multiplikátorok olyan tudásra és tapasztalatra tesznek szert, mely a továbbiakban nem igényel pénzbeli támogatást.

A projekt befejezésének dátuma: 2020.12.31.

Nagyecsed Városért Egyesület

 

 

Galéria – Hagyományőrző foglalkozások

 
Megszakítás