Tájékoztatás Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy Nagyecsed Város Önkormányzata megkezdi a település középtávon elérendő fejlesztési céljait, az elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit kijelölő Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítését.

Tovább...

Szűrővizsgálatok Nagyecseden

A „Helybe visszük a szűrővizsgálatot” program keretében ingyenes szűrővizsgálatokat biztosít a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ennek keretében 3, erre a célra kialakított vizsgálóbuszon a szervezett népegészségügyi célú szűrővizsgálatokat teszik elérhetővé az alábbiak szerint:

Tovább...

Védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása

2021. május 1-jén (szombat) hatályba lép a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet. Ennek alapján:

Tovább...

Tájékoztató óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, 2018. augusztus 31. előtt született gyermek beíratása az óvodába kötelező!

Tovább...
Megszakítás