Tájékoztató óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, 2018. augusztus 31. előtt született gyermek beíratása az óvodába kötelező!

Tovább...

Vörös kód riasztás a rendkívüli hideg miatt

A rendkívüli hideg időjárásra tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma vörös kód jelzést léptetett életbe 2021. február 12. péntek délelőtt tíz órától, ami várhatóan jövő szerda (2021. február 17) délig lesz érvényben. Ennek megfelelően adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a nem a számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. Noha Nagyecseden nincs bentlakásos intézmény, ennek ellenére olyan döntés született, hogy a Síp utca 7. sz. alatti közösségi ház a vörös riasztás ideje alatt 0-24 órában melegedőt, illetve szükség esetén éjszakára szállást biztosít, illetve igyekeznek más segítséget is nyújtani (meleg takaró, meleg öltözet stb.).

Tovább...

Helyi iparűzési adó kedvezmény

A 639/2020. Korm. rendelet alapján a mikro-, kis-és középvállalkozások – beleértve az egyéni vállalkozókat, őstermelőket is – helyi iparűzési adójának (HIPA) mértéke megfeleződik. Nagyon fontos tudni azonban azt, hogy ez nem automatikus, hanem az érintetteknek kérniük kell ezt! Az alábbi tájékoztatóban ennek szabályait ismertetjük.

Tovább...

2021-től megváltozott a gépjárművek adóztatása

Az országgyűlés tavaly év végén elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényt, mely több pontban is érinti a gépjármű adóztatás kérdését.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében 2021. január 1-től az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adóhatóság, azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Tovább...

A NAGYECSEDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL

Tisztelt Lakosok!

A Hivatalt érintően 2020. november 17-től (kedd) korlátozzuk a Hivatalban a személyes ügyfélfogadást az alábbiak szerint:

  • valamennyi ügytípusnál – az anyakönyvi ügyintézés esetét kivéve- személyes ügyfélfogadás kizárólag szerdai napokon 9-től 10 óráig lehetséges, és csak a legindokoltabb, halaszthatatlan esetekben. Ebben az időszakban az irodahelyiségekben az ügyintézőn kívül egyidejűleg továbbra csak egy ügyfél tartózkodhat
  • a polgármester és a jegyző ügyfélfogadása csak hétfői napon 9-10 óra között, és csak a legindokoltabb, halaszthatatlan esetekben
  • az alpolgármester ügyfélfogadása szünetel

Tovább...
Megszakítás