Az elmúlt időszakban rendkívüli helyzet alakult ki az energiapiacon, ami az energiaárak elszabadulásában mutatkozik meg. Ez érinti a teljes országot: magánszemélyeket, jogi személyeket, cégeket, vállalkozásokat, költségvetési szerveket, önkormányzatokat. Utóbbiakat különösen, hiszen az önkormányzatok esetében nincs „ársapka”, tehát az önkormányzatok nem hatósági áron jutnak gáz- illetve villamos energiához. A rendkívüli helyzet nyomán a Kormány meghozta az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatot. Ennek 1. pontja rögzíti, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak. Ugyanezen Kormányhatározat 3. pontja szerint a Kormány egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egyeztetések keretében az önkormányzat részéről szükséges olyan menedzsmentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja,

a) milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében,

b) amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint

c) amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is;

Fentiekkel összefüggésben a képviselő-testület döntött az energiamegtakarítási intézkedésekről. A képviselő-testületi döntés az alábbi linkre kattintva megtekinthető.

Energiatakarékossági határozat

Megszakítás