Emlékezzünk együtt az 1970-es Szamosközi árvízre!

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára szeretne hozzájárulni az 1970. május 14-15-i Szamosközi árvíz fél évszázados évfordulóján a méltó megemlékezéshez. A természeti katasztrófa következtében sokan veszítették el otthonukat, vagyontárgyaikat, a víz egy élet munkáját mosta el azokban a napokban. A szörnyű csapás kitörölhetetlen emlékét ma is sokan őrzik emlékeikben. A levéltár arra törekszik, hogy ezeket az emlékeket minél szélesebb körben ismertté tegye, dokumentálja, közkinccsé tegye, és beillessze a készülő Szatmári Tudástárba.

Kérjük, akinek bármilyen formában (fénykép, visszaemlékezés) van dokumentuma a fenti eseménnyel kapcsolatban, az 2020. április 1-ig juttassa el a levéltárhoz a jelen felhívás melléklete szerinti nyilatkozat megfelelő kitöltésével az ott megadott módon. A nyilatkozat az alábbi linkre kattintva érhető el: nyilatkozat

Dr. Bölcsik István
jegyző

Tovább...

Megjelentek a referenciaárak és átlaghozam-adatok a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához

A 2019. kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelem 2019. november 30-ig azon károsultak nyújthatják be, akik kárbejelentést tettek a 2019. évi kárenyhítési időszakra.

A károsult termelők 2019-ben is a megszokott módon, elektronikus úton tudják majd november elejétől benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén, amely ide kattintva érhető el. A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször is be lehet nyújtani, aktualizálni, de a Kincstár és az agrárkár-megállapító szerv – mivel 2019. november 30-a szombatra esik – a 2019. december 2-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről legkésőbb 2020. március végéig születik döntés és az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a kárenyhítő juttatást.

Tovább...
Megszakítás