Tisztelt Lakosok!

Amint az a híradásokból is egyértelműen tudható, Magyarországot is elérte a koronavírus járvány újabb hulláma. Jelen tájékoztatóval a járványügyi helyzet miatt bevezetett intézkedésekről kívánunk tájékoztatást adni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a részletes tájékoztatót ITT!

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarországot is elérte a koronavírus járvány újabb hulláma, ezért a Kormány több rendeletben kötelező szabályokat írt elő. Ezen túlmenően az intézményvezetőkkel egyeztetve mi magunk is meghatároztunk helyi szabályokat. Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

I. KORMÁNYRENDELETEKBEN ELŐÍRT KÖZPONTI SZABÁLYOK

 1. A maszkok használatára vonatkozó szabályok

Az alább ismertetett szabályokat minden 6. életévet betöltött személy köteles betartani. Nagyecsedre vonatkoztatva a Kormányrendeletet, a maszkviselés kötelező az alábbi helyeken:

 • üzletekben
 • tömegközlekedési eszközökön. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy nem csupán a járműveken, hanem az állomásokon és a váróhelyeken is kötelező a maszk viselése.
 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
 • valamennyi közművelődési intézményben, ami a mi esetünkben a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Házat, a Báthory Anna Közösségi Házat, a Berey József Helytörténeti Gyűjtemény és Galériát jelenti
 • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén ügyfélfogadási időben. Ez a mi esetünkben vonatkozik a hivatalra, és a kormányablakra beleértve az okmányirodát is
 • postán az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben
 • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben (pl. bankok, pénzintézetek, közüzemi szolgáltatók irodái)
 • egészségügyi intézményben, ami a mi esetünkben a háziorvosi és fogorvosi rendelőknek, valamint a védőnői szolgálatnak helyet biztosító épületet jelenti
 • a szociális intézményben, ami a mi esetünkben a Szociális Alapszolgáltatási Központot jelenti.

 

Ha a fenti szabályokat értelmezzük, akkor az mondható, hogy gyakorlatilag a mindennapi életünkben előforduló összes lényeges élethelyzetben, amikor zárt térbe lépünk be, kötelező a maszk viselése. A Kormányrendelet meghatározza a maszkviselés módját is. Eszerint sál már nem helyettesítheti a maszkot, azaz kizárólag orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot kell viselni, méghozzá oly módon, hogy az folyamatosan és egyidejűleg eltakarja a szájat is és az orrot is.

A fenti szabályok megszegése szabálysértésnek minősül, és 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. Alapvetően azonban nem a pénzbírság kell, hogy visszatartó erő legyen, sokkal inkább azt kell mindenkinek megértenie, hogy a szabályok betartása a saját és mások egészségének megóvása érdekében elengedhetetlen.

2. Az iskolákban alkalmazandó szabályok

Az iskolákban ugyancsak központi szabályok szerint kell védőszabályokat betartani. Minden iskola írásban megkapta azt a szakminiszteri protokollt, amit követnie kell. Erről mind a tanulókat, mind pedig a szülőket részletesen tájékoztatták az igazgatók illetve a pedagógusok. Mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak, mind pedig a szülőknek eszerint kell eljárniuk. Kérünk tehát mindenkit, hogy az iskolák igazgatóinak ezirányú kéréseit minden érintett pontosan tartsa be!

3. Vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó szabályok

Vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, kivéve az élelmiszer elvitelre történő megrendelését. Ebben az esetben az étel megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a vendéglátó üzletben tartózkodás 23.00 óra és 6.00 óra között.

4. Karantén időtartamára vonatkozó szabályok

Változott a külföldről hazatérők kötelező karanténjára vonatkozó időtartam is. Most már nem 14, hanem csak 10 nap a kötelező karantén ideje ebben az esetben.

5. Koronavírus teszt ára

Ha a koronavírus tesztet az orvos rendeli meg kötelező jelleggel, akkor a teszt továbbra is ingyenes! Minden más esetben –ahogy eddig is- a tesztért fizetni kell, azonban a fizetendő díj hatósági áras lett. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a tesz ára legfeljebb 19.500.-Ft lehet.

 

II. HELYI INTÉZKEDÉSEK

1. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

 • a Hivatal továbbra is működik, az ügyfélfogadások idejét egyenlőre nem korlátozzuk, azonban arra kérünk mindenkit, hogy valóban csak a halaszthatatlan ügyek miatt keressék fel az ügyintézőket. Aki teheti, ügyeit online intézze akár ügyfélkapun, akár más elérhető internetes felületen, végső esetben telefonon (a Hivatal központi telefonszáma: 44/545-000)
 • amint azt az I. fejezet 1. pontjában ismertettük, mind a hivatalban, mind a kormányablakban, mind az okmányirodában kötelező a maszk viselése
 • ügyfelek kizárólag ügyfélfogadási időben tartózkodhatnak az épületben
 • az irodahelyiségekben az ügyintézőn kívül egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat
 • az épületben az ügyfelek tartsák meg egymástól a legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet
 • a házasságkötések továbbra is lehetségesek, azonban a házasságkötő teremben egyidejűleg legfeljebb 30 fő lehet jelen, mert csak így biztosítható a jelenlévők közötti legalább 1,5 méteres távolság

 

2. Bölcsőde, Óvoda

 • a szülők beléphetnek az épületekbe, azonban kötelező a szájat és orrot is eltakaró maszk viselése. Kérjük, hogy lehetőség szerint egy kísérő kísérje be a gyermeket, illetve hazavitelkor is egy kísérő menjen a gyermekért
 • csak egészséges gyermek látogathatja a bölcsődét és az óvodát! Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak gyermekük egészségi állapotára, és amennyiben koronavírusra utaló tüneteket (láz, köhögés, orrfolyás, influenza-szerű tünetek, gyengeség, levertség) észlelnek, ne vigyék gyermeküket bölcsődébe, óvodába. Az intézményekben amennyiben gyermeknél vagy dolgozónál valamilyen fertőzés tünete észlelhető, haladéktalanul el kell őt különíteni, majd szülőnek és az intézményi orvosnak jelezni, aki a nyomon követést elvégzi. Teljes gyógyulás után látogathatja az intézményt felnőtt és gyermek egyaránt
 • arra kérjük a szülőket, hogy különös gondot fordítsanak arra, hogy a gyermekek sajátítsák el az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata, kidobása, majd ezt követően kézmosás)
 • az otthon használt átmeneti tárgyak (játék, textil stb.) az intézménybe bevihetők azonban a szülőnek gondoskodnia kell az ilyen tárgyak rendszeres fertőtlenítéséről az intézményvezető által előírtak szerint
 • járványügyi eljárás (házi karantén) alatt álló szülő gyermeke – amíg a szülő a járványügyi eljárás alatt áll – lehetőség szerint csak akkor látogassa az intézményeket, ha a gyermek otthoni felügyelete semmiképpen nem oldható meg
 • a szülők használják a kihelyezett fertőtlenítő szereket belépéskor
 • kérjük a szülőktől, hogy a távolságtartási általános szabályokat tartsák meg, azaz tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást mind az épületekben, mind pedig azok közvetlen környezetében
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

 

3. Szociális Alapszolgáltatási Központ

 • amint azt az I. fejezet 1. pontjában ismertettük, az épületben kötelező a maszk viselése
 • ügyfelek ügyintézés céljából kizárólag az ügyfélfogadási időben kereshetik fel az intézményt
 • arra kérünk mindenkit, hogy valóban csak a halaszthatatlan ügyek miatt keressék fel az ott dolgozó családsegítőket és ügyintézőket. Aki teheti, ügyeit online intézze (email cím: kistersegiszak@gmail.com), vagy telefonon (a Központ telefonszáma: 44/ 545-048 vagy 44/ 545-049)
 • az épületben egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat, tekintettel arra, hogy az épületben időskorú ellátottak is vannak, akiknek fokozott védelme indokolt
 • az épület udvarán lévők tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

 

4. Művelődési Ház, Közösségi Ház

 • amint azt az I. fejezet 1. pontjában ismertettük, az épületekben kötelező a maszk viselése
 • az épületben, illetve annak helyiségeiben valamint az épület közvetlen környezetében tartózkodók tartsák meg egymástól a legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást
 • igény esetén továbbra is biztosítjuk a művelődési ház termeit különböző magánjellegű rendezvények (pl. legény- és lánybúcsúztató, esküvő) megtartására, azonban fokozottan kérjük az általános védelmi szabályok betartását. Az ilyen jellegű rendezvényeken a szabályok betartatása a szervező felelőssége, az esetleges problémákért sem az önkormányzat, sem az intézmény nem vállal felelősséget
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

 

5. Életmódház

 • az életmódházban a különböző rendezvényekre a nagyterem, a szociális helyiségek, a konyha, és a kültéri építményeket lehet igénybe venni
 • zeneszolgáltatás –akár élő, akár gépi – csak 23.00 óráig megengedett
 • hétvégi időszakban (péntek-vasárnap) minden héten csak egyetlen napon vehető igénybe az életmódház rendezvény céljára
 • az életmódházban legfeljebb 40 fős rendezvény tartható

 

6. Városi Piac

 • a Városi Piac a megszokott nyitvatartási időben üzemel. A piac nyitvatartási ideje április 1-től szeptember 30-ig hétfő-péntek 6-14 óráig, szombaton 6-12 óráig október 1-től március 31-ig hétfő-péntek 7-15 óráig, szombaton 7-13 óráig tart.
 • a piac területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata
 • a piacon meg kell tartani az előírt általános védőtávolságokat, azaz legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani egymástól
 • a piacon kizárólag a megfelelő engedélyekkel rendelkező árusok, valamint az őstermelők árusíthatnak
 • csak a piac befogadóképességének megfelelő árus árusíthat a piacon! Az árusító helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik
 • az árusítás során fokozottan ügyelni kell a higiénés szabályok betartására, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályok megtartására
 • alapvető elvárás valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével
 • feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni
 • az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

Egyebekben mindenki (árusítók és vásárlók) kötelesek a helyszínen lévő piacfelügyelő utasításait maradéktalanul betartani!

A Vásártéren mindennemű kereskedelmi, piaci tevékenység TILOS!

 

7. Temető

 • tartsanak egymástól legalább 1,5 méter távolságot
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet
 • a temetések során javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk használata
 • a ravatalózóban, annak zárt terében elsősorban az egyház képviselője, a diktáló, az énekkar tagjai és az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak, azonban ezen felül bárki más is, feltéve, hogy a ravatalozó zárt terében az ott jelenlévők között a 1,5 méteres védőtávolság megtartható
 • a gyászszertartáson résztvevők a ravatalozó épülete előtti/melletti területen is kötelesek betartani az általános szabályokat
 • a gyászszertartáson résztvevők a halott sírhelyhez történő kísérése során kötelesek betartani az általános szabályokat
 • a temetést követően mindenki a lehető leghamarabb hagyja el a temetőt, és ennek során is tartsa be az általános szabályokat

 

A fenti szabályok betartásáról és betartatásáról a temető fenntartójának munkatársai kötelesek gondoskodni. Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően az ő utasításaikat tartsák tiszteletben, és működjenek velük együtt!

 

8. Játszóterek

 • lehetőség szerint tartsuk be az általános távolságtartási szabályokat (legalább 1,5 méter, és csoportosulások mellőzése)
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet
 • a szülők viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot
Megszakítás