• 5
  • 3b
  • 4
  • 7

Védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása

2021. május 1-jén (szombat) hatályba lép a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet. Ennek alapján:

Tovább...

Tájékoztató óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, 2018. augusztus 31. előtt született gyermek beíratása az óvodába kötelező!

Tovább...

Vörös kód riasztás a rendkívüli hideg miatt

A rendkívüli hideg időjárásra tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma vörös kód jelzést léptetett életbe 2021. február 12. péntek délelőtt tíz órától, ami várhatóan jövő szerda (2021. február 17) délig lesz érvényben. Ennek megfelelően adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a nem a számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. Noha Nagyecseden nincs bentlakásos intézmény, ennek ellenére olyan döntés született, hogy a Síp utca 7. sz. alatti közösségi ház a vörös riasztás ideje alatt 0-24 órában melegedőt, illetve szükség esetén éjszakára szállást biztosít, illetve igyekeznek más segítséget is nyújtani (meleg takaró, meleg öltözet stb.).

Tovább...

Helyi iparűzési adó kedvezmény

A 639/2020. Korm. rendelet alapján a mikro-, kis-és középvállalkozások – beleértve az egyéni vállalkozókat, őstermelőket is – helyi iparűzési adójának (HIPA) mértéke megfeleződik. Nagyon fontos tudni azonban azt, hogy ez nem automatikus, hanem az érintetteknek kérniük kell ezt! Az alábbi tájékoztatóban ennek szabályait ismertetjük.

Tovább...
Megszakítás