• 5
  • 3b
  • 4
  • 7

Tájékoztató barnakőszén igényfelmérésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány a kialakult energiakrízis enyhítése érdekében fel kívánja mérni, hogy a 2022/2023-as fűtési szezonban várhatóan milyen mennyiségű barnakőszén igény jelentkezik a lakossági fogyasztók körében. A felméréshez a Kormány az önkormányzatok segítségét kérte. Ennek alapján az önkormányzatoknál jelezhetik barnakőszén igényüket azok a lakossági fogyasztók, amely fogyasztók olyan háztartásban élnek, ahol van olyan fűtőberendezés, amely alkalmas a barnakőszénnel való fűtésre. Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve tartózkodási helye az adott háztartás. Nagyon lényeges tudnivaló, hogy egyenlőre csak igényfelmérés történik, azaz nem jelent a későbbiekben automatikus támogatást!

Tovább...

Tájékoztató lakás rendeltetési egység igazolására hatósági bizonyítvánnyal

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet. A kormányrendelet bevezeti a családi fogyasztói közösségek fogalmát.

Tovább...

Nyílt nap a Hulladékkezelő Központokban!

Kövessük együtt a hulladék útját!

Látogasson el hozzánk a Hulladékkezelő Központok valamelyikébe, hogy megmutassuk azt, hogy hová kerül a szelektíven gyűjtött hulladék, valamint az a hulladék, ami nem alkalmas az újrahasznosításra.

Tovább...

Hőségriasztás elrendelése

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvosi feladatok ellátására jogosult főosztályvezető a várható kánikula miatt

2022. augusztus 17. (szerda) 00.00. órától – 2022. augusztus19. (péntek) 24.00 óráig

tartó hőségriasztást újra elrendelte.

Illetékességi területünket érintően a h ő s é g r i a s z t á s III. fokozatú.

Tovább...
Megszakítás