Projekt címe: Maj dur podrom – Tovább az úton- Nyugati szegregátum rehabilitációja

Pályázati kód: Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15

Projekt összköltsége: 143.000.000 Ft

Projekt keretében megvalósuló tevékenység:

  1. Szociális bérlakás kialakítása
  2. Biztonságtechnikai térfigyelő rendszer kiépítése
  3. Üvegház építése
  4. Meglévő közösségi házhoz kapcsolódó udvarrendezés (füves pálya, játszótéri attrakció) kerítés kialakítása

Projektismertető

A projekt legfőbb célja a település nyugati szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosság, közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése komplex támogató programokon keresztül. A projekt specifikus célja a nyugati szegregátum lakásállománya általános állapotának javítása és komfortfokozatának növelése; az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése által élhetőbb lakókörnyezet kialakítása és a foglalkoztatás elősegítése.
A projekt megvalósítása során 6 főbb beavatkozás valósul meg.
A célok elérése érdekében a Vasút és Lutheránus utcák sarkán leromlott műszaki állapotú lakóépület hasznosításával 2 db szociális bérlakás kerül kialakításra. A meglévő épületrész a településrendezési és szerkezeti tervnek való megfelelés érdekében részlegesen visszabontásra kerül, megmaradó épületrészek bővítésre kerülnek, melynek eredményeként hagyományos szerkezetű, korszerű anyag felhasználású, településképet kedvező irányba befolyásoló lakások jönnek létre.

Az épületben külön bejáratú helyiségben a városrész közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer központi egysége és eseményrögzítő berendezések kerülnek elhelyezésre. A helyiségben a berendezések megfelelő, hosszú távú üzemeltethetősége érdekében szellőztető, hűtő-fűtő épületgépészeti berendezések kerülnek telepítésre.
A lakások földszint és tetőtér szintszámmal összesen 170 m2 hasznos alapterülettel kerülnek kialakításra.
A nagyecsedi Síp utca 7 alatti ingatlanon 20 m2 alapterületű üvegház, 60 m2 alapterületű kerti szerszámtároló épület kerül megvalósításra.  A tároló épület hagyományos falazott szerkezeti rendszerben készül, míg az üvegház acél vázszerkezettel, sík üveg borítással.
A szegregátumban található Csillag szolgáltató pont udvarán kialakításra kerül egy labdajátékok játszására alkalmas füves pálya, valamint egy játszótér. Az esetleges éjszakai rongálások elkerülése érdekében az ingatlan körbekerítése is megvalósul.
A Vasút utca a nyugati szegregátum gyűjtőútjaként funkcionál – ezen közelíthető meg a település központja, amelyen ennek megfelelően a gyalogos közlekedők száma is igen magasnak mondható.
Az utca észak – keleti oldalán lévő avult állagú, részben már megszüntetett, baleset veszélyes nyílt csapadék elvezető árok helyett zárt csapadék elvezető rendszer készül, mely az út dél-nyugati oldalán lévő nyílt árokba kerül bekötése több ponton. A zárt csapadék csatorna hidraulikailag méretezett dimenziójú korszerű KG-PVC tokos csövekkel, és hozzátartozó idomokkal készül. A felújítandó csapadék elvezető rendszer hossza 608 fm.
A Vasút utca észak-keleti oldalán a Kölcsey Ferenc utca és Város tábla közötti szakaszán avult állagú részben hiányos járdaburkolat felújításra kerül, előre-gyártott, kiselemes beton térkő burkolati rendszer alkalmazásával. A felújítandó járda hossza 858,3 fm.
A projekt megvalósítása hozzájárul a telepszerű lakókörnyezetben élők életkörülményeinek javításához, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítéséhez.

 

Elkezdődtek a kivitelezési munkálatok

Nyílt közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelező a „Maj dur po drom – Tovább az úton- Nyugati szegregátum rehabilitációja” elnevezésű projekt kapcsán. A nyertes a nagyecsedi székhelyű PAR-KER BAU Kft lett.

 

A vállalkozási szerződés aláírásra, a munkaterület átadásra került, így a 143.000.000,- Ft összköltségű projekt keretében tervezett műszaki beavatkozások megvalósítása elkezdődött. A kivitelezés befejezési határideje: 2019. november 30.
A beruházás célja a település nyugati szegregátumának infrastrukturális fejlesztése 4 beavatkozási ponton keresztül.
A kivitelezés során a Vasút utca páratlan oldalán lévő avult állagú, részben már megszüntetett, balesetveszélyes nyílt csapadék elvezető árok helyett, zárt csapadék elvezető rendszer készül, mely az út páros oldalán lévő nyílt árokba kerül bekötése több ponton.
A Vasút utca páratlan oldalán a Bocskai utca és Város tábla közötti szakaszán avult állagú részben hiányos járdaburkolat felújításra kerül beton térkő burkolati rendszer alkalmazásával.
A Lutheránus utca sarkán 2 db korszerű, földszinttel és tetőtérrel rendelkező, a településképet kedvező irányba befolyásoló szociális bérlakás kerül kialakításra.
A Síp utcai közösségi szolgáltató ház udvarrendezése során 20 m2 alapterületű üvegház, 60 m2 alapterületű kerti szerszámtároló épület kerül kialakításra. A szolgáltató pont udvarán zöldfelület felújítás is megvalósul, így egy labdajátékok játszására alkalmas füves pálya, valamint egy játszótér kerül kialakításra. Az esetleges éjszakai rongálások elkerülése érdekében az ingatlan körbekerítése is megvalósul.
A városrész közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer kerül kialakításra, így vezérlőegységek és eseményrögzítő berendezések kerülnek elhelyezésre.

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

Befejeződött a nyugati szegregátum rehabilitációját érintő beruházás

Megszakítás