Projekt címe: Maj dur podrom – Tovább az úton- Helyi szintű komplex programok Nagyecseden

Pályázati kód: Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1-15

Projekt összköltsége: 139.968.035 Ft

Projekt keretében megvalósuló tevékenység:

  1. társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok

 

 

 

 

 

 

Folytatódik a komplex telep program Nagyecseden

A Széchenyi 2020 Területi és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Maj dur po drom”- Tovább az úton- Helyi szintű komplex programok Nagyecseden című TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00007 azonosító számú projektünket a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, és 139.968.035 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A pozitív támogatói döntéssel rendelkező projektben 3 nagyecsedi civil szervezet, a Nagyecsed Városért Egyesület, a Szatmári Segítő Kezek Egyesület és a Vazdune Cherhaja – Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete önkormányzatunk konzorciumi partnereként vesz részt. Az elnyert támogatás összege a konzorcium tagjai között oszlik meg feladataik arányában.

A projekt Nagyecsed legnagyobb (nyugati) szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosság közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítését szolgálja komplex támogató programokon keresztül.

A projekt keretében tovább működik a Síp utcai közösségi és szolgáltatóház, mely a jelenlét típusú szociális munka színtere; higiénés és preventív jellegű szolgáltatásokat nyújt, és a hátrányos helyzetű családok hitbéli megerősítése céljából a bibliaóráknak ad helyet.

A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció megteremtése érdekében és befogadó iskola tréning, szomszédsági beszélgetések, családi napok, közösségi akciók és antidiszkriminációs műhelyfoglalkozások kerülnek megvalósításra.

A célcsoport foglalkoztatásának elősegítése érdekében munkaerő-piaci tréning, felzárkóztató képzés (25 fő) illetve szakmát adó kerti járdakövező (18 fő) és kerti munkás (15 fő) képzések is lebonyolításra kerülnek.

A kora gyermekkori fejlesztések érdekében olvasó és játszókör, esélynövelő program, mentálhigiénés szakember biztosítása és a MesÉd program valósul meg.

A célcsoport szemléletformálása és egészségtudatosabb magatartása érdekében egészségnapok és azokhoz kapcsolódó prevenciós előadások kerülnek megtartásra drog, dohányzás, alkohol és szexuális felvilágosítás témakörökben.

Két éven keresztül havi egy alkalommal a város egészségházában gyermekgyógyász szakorvos bevonásával gyermekorvosi tanácsadás kerül biztosításra.

Közbiztonsági napokon keresztül a közbiztonság erősítése, szemléletformálás történik meg, különös tekintettel a tűzvédelemre.

A projekt várható eredménye, hogy a résztvevők képesek lesznek a közösségi élet működtetésére, illetve valós támogatóivá és képviselőivé válni a telepi embereknek.

Jelen pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Események

1. Családi nap [2017.09.27]
2. Családi nap [2017.12.15.]
1. Egészség nap [2018.05.18.]
Virágosítás közösségi akció
1. Közbiztonsági nap [2018.06.15]
3. Családi nap [2018.07.25.]
2. Egészség nap [2018.09.25.]
2. Közbiztonsági nap [2018.09.27.]
Hulladékgyűjtés
4. Családi nap [2018.12.14.]
Befogadó iskola tréning [2018.12.13. – 2018.12.15.]
Ifjúsági média csoport foglalkozások [2018.01.01. – 2018.12.31.]
Meséd program megvalósítása [2018.01.05. – 2018.12.31.]
Olvasó és játszókör 1. csoport foglalkozás

Megszakítás