Népszámlálási pótösszeírás

Tisztelt Lakosok!

2022. november 20-án lezárul a 2022. évi népszámlálásnak a helyszíni adatfelvétellel történő végrehajtása. Ez azt jelenti, hogy november 20. után a számlálóbiztosok már nem végezhetnek helyszíni adatfelvételt. Az összeírásból bármilyen okból kimaradt személyek és lakásuk tekintetében a

pótösszeírásra 2020. november 21-től 2022. november 28-ig kerül sor.

Tovább...

Tájékoztató barnakőszén igényfelmérésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány a kialakult energiakrízis enyhítése érdekében fel kívánja mérni, hogy a 2022/2023-as fűtési szezonban várhatóan milyen mennyiségű barnakőszén igény jelentkezik a lakossági fogyasztók körében. A felméréshez a Kormány az önkormányzatok segítségét kérte. Ennek alapján az önkormányzatoknál jelezhetik barnakőszén igényüket azok a lakossági fogyasztók, amely fogyasztók olyan háztartásban élnek, ahol van olyan fűtőberendezés, amely alkalmas a barnakőszénnel való fűtésre. Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve tartózkodási helye az adott háztartás. Nagyon lényeges tudnivaló, hogy egyenlőre csak igényfelmérés történik, azaz nem jelent a későbbiekben automatikus támogatást!

Tovább...

Tájékoztató lakás rendeltetési egység igazolására hatósági bizonyítvánnyal

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet. A kormányrendelet bevezeti a családi fogyasztói közösségek fogalmát.

Tovább...

Hőségriasztás elrendelése

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvosi feladatok ellátására jogosult főosztályvezető a várható kánikula miatt

2022. augusztus 17. (szerda) 00.00. órától – 2022. augusztus19. (péntek) 24.00 óráig

tartó hőségriasztást újra elrendelte.

Illetékességi területünket érintően a h ő s é g r i a s z t á s III. fokozatú.

Tovább...

Utcaszakasz lezárás a Hunyadi utcán

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Egészségház szennyvízhálózati gerincre történő rákötésével összefüggő munkálatokra kerül sor. A munkálatok 2022. július 12-én kezdődnek, és várhatóan július 22-ig tartanak. Fentiek miatt a Hunyadi utcának az Egészségházzal érintett szakasza a munkálatok idejére lezárásra kerül!
Megértésüket és türelmüket kérjük.

Tovább...
Megszakítás