Energiamegtakarítási intézkedési terv

Az elmúlt időszakban rendkívüli helyzet alakult ki az energiapiacon, ami az energiaárak elszabadulásában mutatkozik meg. Ez érinti a teljes országot: magánszemélyeket, jogi személyeket, cégeket, vállalkozásokat, költségvetési szerveket, önkormányzatokat. Utóbbiakat különösen, hiszen az önkormányzatok esetében nincs „ársapka”, tehát az önkormányzatok nem hatósági áron jutnak gáz- illetve villamos energiához. A rendkívüli helyzet nyomán a Kormány meghozta az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozatot. Ennek 1. pontja rögzíti, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak. Ugyanezen Kormányhatározat 3. pontja szerint a Kormány egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egyeztetések keretében az önkormányzat részéről szükséges olyan menedzsmentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja,

Tovább...

Igazgatási szünet a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2022. december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. A halaszthatatlan ügyek intézésére (haláleset miatti anyakönyvezés) az igazgatási szünet idejére ügyeletet biztosítunk.

Tovább...

Népszámlálási pótösszeírás

Tisztelt Lakosok!

2022. november 20-án lezárul a 2022. évi népszámlálásnak a helyszíni adatfelvétellel történő végrehajtása. Ez azt jelenti, hogy november 20. után a számlálóbiztosok már nem végezhetnek helyszíni adatfelvételt. Az összeírásból bármilyen okból kimaradt személyek és lakásuk tekintetében a

pótösszeírásra 2020. november 21-től 2022. november 28-ig kerül sor.

Tovább...

Tájékoztató barnakőszén igényfelmérésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány a kialakult energiakrízis enyhítése érdekében fel kívánja mérni, hogy a 2022/2023-as fűtési szezonban várhatóan milyen mennyiségű barnakőszén igény jelentkezik a lakossági fogyasztók körében. A felméréshez a Kormány az önkormányzatok segítségét kérte. Ennek alapján az önkormányzatoknál jelezhetik barnakőszén igényüket azok a lakossági fogyasztók, amely fogyasztók olyan háztartásban élnek, ahol van olyan fűtőberendezés, amely alkalmas a barnakőszénnel való fűtésre. Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve tartózkodási helye az adott háztartás. Nagyon lényeges tudnivaló, hogy egyenlőre csak igényfelmérés történik, azaz nem jelent a későbbiekben automatikus támogatást!

Tovább...

Tájékoztató lakás rendeltetési egység igazolására hatósági bizonyítvánnyal

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet. A kormányrendelet bevezeti a családi fogyasztói közösségek fogalmát.

Tovább...

Hőségriasztás elrendelése

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvosi feladatok ellátására jogosult főosztályvezető a várható kánikula miatt

2022. augusztus 17. (szerda) 00.00. órától – 2022. augusztus19. (péntek) 24.00 óráig

tartó hőségriasztást újra elrendelte.

Illetékességi területünket érintően a h ő s é g r i a s z t á s III. fokozatú.

Tovább...
Megszakítás