Újra kinyit a bölcsőde

Tisztelt Szülők!

2020. május 25. napjától a bölcsődét kinyitjuk!

Néhány hasznos, gyakorlati tanácsot, szabályt állítottunk össze annak érdekében, hogy minél jobban védjük a gyerekeket, a szülőket és az intézményben dolgozókat. Ezen túlmenően néhány, a bölcsőde működésére vonatkozó előírásról is tájékoztatjuk Önöket.

Tovább...

Újra kinyit az óvoda

Tisztelt Szülők!

2020. május 25. napjától az óvodákat kinyitjuk.

Néhány hasznos, gyakorlati tanácsot, szabályt állítottunk össze annak érdekében, hogy minél jobban védjük a gyerekeket, a szülőket és az intézményben dolgozókat. Ezen túlmenően néhány, az óvoda működésére vonatkozó előírásról is tájékoztatjuk Önöket.

Tovább...

Tájékoztató a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások változásairól

Figyelemmel a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Kormányrendeletre, az önkormányzat egyes intézményeit illetve szolgáltatásait érintő korábbi korlátozásokat felülvizsgáltuk, és több ponton változásokat vezettünk be. Ennek megfelelően 2020. május 4-től az alábbi területeken azt itt meghatározott szabályok érvényesek:

1. BÖLCSŐDEI, ÓVODAI GYERMEKFELÜGYELET

2020. május 4-től minden óvodában és bölcsődében meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet függetlenül attól, hogy az óvoda és a bölcsőde működésére a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el. Ennek megfelelően Nagyecseden is biztosított május 4-től az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet az alábbi szabályok mellett:

– az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható.

– a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

– az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani.

– az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető. Mivel a befogadható gyermekek létszáma korlátozott, ezért az igények elbírálása során az intézményvezető saját hatáskörben dönt arról, hogy kik azok az igénylők, akiknél a gyermekfelügyelet teljesíthető. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy amennyiben a létszámkeret betelik, úgy az igények nem teljesíthetőek teljeskörűen!

– az ügyeletért térítési díj nem kérhető, tehát a gyermekfelügyelet ingyenes

– a gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a szülő a térítési díjaknál a korábban biztosított kedvezményeket, mentességet élvezi.

2. VÁROSI PIAC

A piac működésére vonatkozó szabályok 2020. május 4-től az alábbiak:

– a Városi Piac a megszokott nyitvatartási időben üzemel. A piac nyitvatartási ideje április 1-től szeptember 30-ig hétfő-péntek 6-14 óráig, szombaton 6-12 óráig október 1-tól március 31-ig hétfő-péntek 7-15 óráig, szombaton 7-13 óráig tart.

– a 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a 65 éven felüliek számára biztosított látogatási időt 10-12 óra közötti idősávban biztosítjuk. Ebben az idősávban kizárólag 65 éven felüliek látogathatják a piacot, míg az ezen kívül eső idősávban kizárólag a 65 éven aluliak látogathatják a piacot

– a piacon meg kell tartani az előírt általános védőtávolságokat, azaz legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani egymástól

– a piacon kizárólag a megfelelő engedélyekkel rendelkező árusok, valamint az őstermelők árusíthatnak

– csak a piac befogadóképességének megfelelő árus árusíthat a piacon! Az árusító helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik

– az árusítás során fokozottan ügyelni kell a higiénés szabályok betartására, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályok megtartására

– alapvető elvárás valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével

– feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni

– az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor

javasolt a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl. maszk, sál, kendő) használata

Egyebekben mindenki (árusítók és vásárlók) kötelesek a helyszínen lévő piacfelügyelő, Némedi Gyula kéréseit, utasításait maradéktalanul betartani!

A Vásártéren mindennemű kereskedelmi, piaci tevékenység TILOS!

3. TEMETKEZÉS

A temetkezésekre vonatkozó szabályok 2020. május 4-től az alábbiak:

A temetkezések során a gyászszertartáson résztvevők az alábbi, általános szabályokat kötelesek betartani:

– tartsanak egymástól legalább 1,5 méter távolságot!

– kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)!

– ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet mosson/fertőtlenítsen kezet!

A temetések során javasolt a szájat és orrot eltakaró védőeszköz (maszk, sál, kendő) használata.

A temetkezések során a gyászszertartáson résztvevők közül

a ravatalózóban, tehát annak zárt terében továbbra is elsősorban az egyház képviselője, a diktáló, az énekkar tagjai és az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak, azonban ezen felül bárki más is, feltéve, hogy a ravatalozó zárt terében az ott jelenlévők között a 1,5 méteres védőtávolság megtartható.

– a gyászszertartáson résztvevők a ravatalozó épülete előtti/melletti területen is kötelesek betartani az általános szabályokat!

– a gyászszertartáson résztvevők a halott sírhelyhez történő kísérése során kötelesek betartani az általános szabályokat!

A temetést követően mindenki a lehető leghamarabb hagyja el a temetőt, és ennek során is tartsa be az általános szabályokat!

A fenti szabályok betartásáról és betartatásáról a temető fenntartójának munkatársai kötelesek gondoskodni. Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően az ő utasításaikat tartsák tiszteletben, és működjenek velük együtt!

4. HÁZASSÁGKÖTÉS

Megszüntetjük azt a korlátozást, hogy a házasságkötésen csak a legközelebbi hozzátartozók vehetnek rész, azonban itt is biztosítani kell annak az általánosan kötelező előírásnak, miszerint a résztvevőknek egymástól legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartaniuk egymástól akkor is, ha a házasságkötésre a hivatali helyiségen kívül kerül sor. Amennyiben a házasságkötésre a hivatali helyiségben (azaz a hivatal házasságkötő termében) kerül sor, akkor – figyelembe véve a házasságkötő terem méretét- legfeljebb 25 fő vehet részt a házasságkötésen.

5. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

A Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Berey József Helytörténeti Gyűjtemény 2020. május 4-től ismét látogatható az alábbi szabályok betartása mellett:

– az intézménybe látogatók egymás között legalább 1,5 méteres védőtávolságot kötelesek megtartani

– a zárt terekben az ott tartózkodók száma a védőtávolságra vonatkozó szabály betartása érdekében korlátozható

javasolt, hogy a látogatók szájat és orrot eltakaró segédeszközt (maszk, kendő, sál) használjanak.

Tovább...

Tájékoztató az egészségügyi ellátás új rendjéről

2020. május 4-től újraindulnak a háziorvosi és a fogorvosi alapellátás, valamint a járóbeteg szakellátás, azonban kizárólag az illetékes miniszter által meghatározott eljárásrend szerint. Melyek a főbb szabályok?

Háziorvosi és fogorvosi alapellátás

Rendelésre kizárólag telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban mehet a beteg. Első lépésben tehát a háziorvost, fogorvost telefonon fel kell hívni, aki eldönti, hogy a beteg által közölt panaszok alapján feltétlenül indokolt-e a személyes megjelenés a rendelőben, vagy sem. Ha igen, akkor a háziorvos, fogorvos időpontot ad a személyes megjelenésre, és a beteg kizárólag ebben az időpontban mehet a rendelőbe. A háziorvost, fogorvost óránként maximum 4 beteg látogathatja, tehát a háziorvos ennek figyelembevételével fog időpontokat adni a betegeknek. Mivel a rendelések szigorúan előre ütemezett időpontokban történhetnek, ezért a betegeknek fokozottan ügyelniük kell arra, hogy az előre egyeztetett időpontban jelenjenek meg. A rendelőben legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani. A rendelőbe belépéskor testhőmérséklet mérés történik.

A háziorvosi rendelő nem kereshető fel:

– receptfelírás
– keresőképtelenség igazolása (táppénz),
– szociális ellátásokhoz szükséges igazolások,
– egyéb igazolások kiadása

céljából. Az ilyen jellegű igényeket telefonon kell jelezni, és ezeket a háziorvosok 5 munkanapon belül teljesítik.

Javasolt, hogy a betegek a rendelő épületébe szájmaszk viselése mellett lépjenek be.

Járóbeteg szakellátás

Rendelésre kizárólag telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban mehet a beteg. Első lépésben tehát a szakorvost telefonon fel kell hívni, aki a telefonos beszélgetés során egy úgynevezett „virtuális vizitet” tart, ennek alapján felméri a helyzetet. A telefonos konzultáció eredménye lehet:

– megnyugtató, amikor a beteggel nincs további teendő,
– kérdéses, amikor is a szakorvos szóbeli javaslatot tesz, egyidejűleg egy későbbi időpontra újabb telefonos vizitet tart szükségesnek, és gyógyszeres terápiát javasol,
– problémás, amikor a személyes vizsgálat nem kerülhető el.

A beteg épületbe való belépésekor kötelező elővizsgálatot (pre-triage) tartani, ahol meg kell mérni a beteg lázát, kézfertőtlenítést kell végezni, ki kell tölteni a járványügyi kérdőívet és az ellátóhelyeknek védőmaszkot kell biztosítania a betegeknek.

Tovább...
Megszakítás