Valamennyi intézménynél kötelező a maszk használata, illetve itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy már közterületen is kötelező maszkot viselni!

Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. március 8-től további intézkedésig a Hivatalban a személyes ügyfélfogadást az alábbiak szerint korlátozzuk:

  • valamennyi ügytípusnál – az anyakönyvi ügyintézés esetét kivéve- személyes ügyfélfogadás kizárólag szerdai napokon 9-től 10 óráig lehetséges, és csak a legindokoltabb, halaszthatatlan esetekben. Ebben az időszakban az irodahelyiségekben az ügyintézőn kívül   –  egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat
  • a polgármester és az alpolgármester ügyfélfogadása szünetel.

A fentiekben biztosított időszakon kívül semmilyen személyes ügyintézésre nincs lehetőség.

Anyakönyvi eseményekre vonatkozó speciális szabályok:

  • a halaszthatatlan anyakönyvi eseményeknél (haláleset, hagyatéki leltár felvétele) az ügyintézést telefonon kell kezdeményezni a 44/545-000 számon
  • házasságkötések megtarthatók, a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 6.§ (5) bekezdésében foglalt korlátozásokkal, azaz a házasságkötésnél kizárólag

a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,

b) a házasulók,

c) a házasulók tanúi,

d) a házasulók szülei, nagyszülei,

e) a házasulók testvérei és

f) a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

Arra kérünk mindenkit, hogy valóban csak a halaszthatatlan ügyek miatt vegyék igénybe a Hivatal szolgáltatásait. Aki teheti, ügyeit online intézze akár ügyfélkapun, akár a Hivatal email felületein (pmhivatal@nagyecsed.hu, jegyzo@nagyecsed.hu, ado@nagyecsed.hu, szocialisiroda@nagyecsed.hu, foglalkoztatas@nagyecsed.hu) illetve telefonon (a Hivatal központi telefonszáma: 44/545-000).

Kormányablak, okmányiroda

A kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, hogy csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel a kormányablakokat, és inkább válasszák az elektronikus ügyintézést. Az ügyfélszolgálatok az eddig megszokott előzetes időpontfoglalás után fogadják az ügyfeleket. A lejárt igazolványok, okmányok cseréjéért ne keressék az ügyfélszolgálatot, azok érvényességi ideje ugyanis meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig!

Iskola, óvoda

2021. március 8-tól az iskolákban (Dancs Lajos Általános Iskola, Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium) az oktatás digitális rendben történik, míg az óvodában rendkívüli szünet van. Ez azt jelenti, hogy mind az iskolák, mind az óvoda zárva van 2021. április 7-ig. Ugyanakkor mind az iskolákban, mind az óvodában biztosított a gyermekfelügyelet és a gyerekétkeztetés az alábbi szabályok mellett:

– az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője csak a legszükségesebb esetben,különösen munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. Az egyes érintett intézmények elérhetősége:

Dancs Lajos Általános Iskola: tel.: 44/345-301, email: dancsiskola@gmail.com

Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium: tel.: 44/345-236, email: ebirgk@gmail.com

Óvoda: 44/345-396, email: ecsedovi@gmail.com

– a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, továbbá a közös háztartásban élők között nincs koronavírussal fertőzött, illetve nincsenek ilyen jellegű tünetei

– az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani

– az ügyeletet az intézményvezető szervezi meg. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

– az ügyeletért térítési díj nem kérhető, tehát a gyermekfelügyelet ingyenes

– a gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a szülő a téritési díjaknál a korábban biztosított kedvezményeket, mentességet élvezi. A gyermekétkeztetés iránti igényeket az intézményvezetők felé kell jelezni.

Bölcsőde

A bölcsőde működésében egyenlőre nincs változás.

Művelődési Ház, Báthory Anna Közösségi Ház, Berey József Helytörténeti Gyűjtemény

Ezen intézmények továbbra is zárva vannak, az itt nyújtott szolgáltatások továbbra is szünetelnek, az épületek nem látogathatók, azokban semmiféle rendezvény nem tartható.

Síp utcai Közösségi Ház

A Síp utcai Közösségi Házban kizárólag a népkonyhai szolgáltatás elérhető, minden más szolgáltatás szünetel.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Központ működésében az eddigiekhez képest nincs változás, azaz:

– ügyfelek ügyintézés céljából kizárólag az ügyfélfogadási időben kereshetik fel az intézményt
csak a halaszthatatlan ügyek miatt keressék fel az ott dolgozó családsegítőket és ügyintézőket. Aki teheti, ügyeit online intézze (email cím: kistersegiszak@gmail.com), vagy telefonon (a Központ telefonszáma: 44/ 545-048 vagy 44/ 545-049)
az épületben egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat

Városi Piac

A piac működésében nincs változás, azaz:

– a Városi Piac a megszokott nyitvatartási időben üzemel
– a piacon is kötelező a maszk viselése, és meg kell tartani az előírt általános védőtávolságokat, azaz legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani egymástól
– a piacon kizárólag a megfelelő engedélyekkel rendelkező árusok, valamint az őstermelők árusíthatnak
– csak a piac befogadóképességének megfelelő árus árusíthat a piacon
– az árusítás során fokozottan ügyelni kell a higiénés szabályok betartására, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályok megtartására
– alapvető elvárás valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével
– feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni
– az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor

Egyebekben mindenki (árusítók és vásárlók) kötelesek a helyszínen lévő piacfelügyelő utasításait maradéktalanul betartani!

Temető

A temető működésében és a temetkezési szolgáltatásokban nincsenek változások, azonban a maszk használat már nem csupán ajánlott, hanem kötelező!

 

Megszakítás