Újra kinyit az óvoda

Tisztelt Szülők!

2020. május 25. napjától az óvodákat kinyitjuk.

Néhány hasznos, gyakorlati tanácsot, szabályt állítottunk össze annak érdekében, hogy minél jobban védjük a gyerekeket, a szülőket és az intézményben dolgozókat. Ezen túlmenően néhány, az óvoda működésére vonatkozó előírásról is tájékoztatjuk Önöket.

Tovább...

Tájékoztató a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások változásairól

Figyelemmel a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Kormányrendeletre, az önkormányzat egyes intézményeit illetve szolgáltatásait érintő korábbi korlátozásokat felülvizsgáltuk, és több ponton változásokat vezettünk be. Ennek megfelelően 2020. május 4-től az alábbi területeken azt itt meghatározott szabályok érvényesek:

1. BÖLCSŐDEI, ÓVODAI GYERMEKFELÜGYELET

2020. május 4-től minden óvodában és bölcsődében meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet függetlenül attól, hogy az óvoda és a bölcsőde működésére a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el. Ennek megfelelően Nagyecseden is biztosított május 4-től az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet az alábbi szabályok mellett:

– az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható.

– a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

– az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani.

– az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető. Mivel a befogadható gyermekek létszáma korlátozott, ezért az igények elbírálása során az intézményvezető saját hatáskörben dönt arról, hogy kik azok az igénylők, akiknél a gyermekfelügyelet teljesíthető. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy amennyiben a létszámkeret betelik, úgy az igények nem teljesíthetőek teljeskörűen!

– az ügyeletért térítési díj nem kérhető, tehát a gyermekfelügyelet ingyenes

– a gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a szülő a térítési díjaknál a korábban biztosított kedvezményeket, mentességet élvezi.

2. VÁROSI PIAC

A piac működésére vonatkozó szabályok 2020. május 4-től az alábbiak:

– a Városi Piac a megszokott nyitvatartási időben üzemel. A piac nyitvatartási ideje április 1-től szeptember 30-ig hétfő-péntek 6-14 óráig, szombaton 6-12 óráig október 1-tól március 31-ig hétfő-péntek 7-15 óráig, szombaton 7-13 óráig tart.

– a 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a 65 éven felüliek számára biztosított látogatási időt 10-12 óra közötti idősávban biztosítjuk. Ebben az idősávban kizárólag 65 éven felüliek látogathatják a piacot, míg az ezen kívül eső idősávban kizárólag a 65 éven aluliak látogathatják a piacot

– a piacon meg kell tartani az előírt általános védőtávolságokat, azaz legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani egymástól

– a piacon kizárólag a megfelelő engedélyekkel rendelkező árusok, valamint az őstermelők árusíthatnak

– csak a piac befogadóképességének megfelelő árus árusíthat a piacon! Az árusító helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik

– az árusítás során fokozottan ügyelni kell a higiénés szabályok betartására, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályok megtartására

– alapvető elvárás valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével

– feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni

– az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor

javasolt a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl. maszk, sál, kendő) használata

Egyebekben mindenki (árusítók és vásárlók) kötelesek a helyszínen lévő piacfelügyelő, Némedi Gyula kéréseit, utasításait maradéktalanul betartani!

A Vásártéren mindennemű kereskedelmi, piaci tevékenység TILOS!

3. TEMETKEZÉS

A temetkezésekre vonatkozó szabályok 2020. május 4-től az alábbiak:

A temetkezések során a gyászszertartáson résztvevők az alábbi, általános szabályokat kötelesek betartani:

– tartsanak egymástól legalább 1,5 méter távolságot!

– kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)!

– ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet mosson/fertőtlenítsen kezet!

A temetések során javasolt a szájat és orrot eltakaró védőeszköz (maszk, sál, kendő) használata.

A temetkezések során a gyászszertartáson résztvevők közül

a ravatalózóban, tehát annak zárt terében továbbra is elsősorban az egyház képviselője, a diktáló, az énekkar tagjai és az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak, azonban ezen felül bárki más is, feltéve, hogy a ravatalozó zárt terében az ott jelenlévők között a 1,5 méteres védőtávolság megtartható.

– a gyászszertartáson résztvevők a ravatalozó épülete előtti/melletti területen is kötelesek betartani az általános szabályokat!

– a gyászszertartáson résztvevők a halott sírhelyhez történő kísérése során kötelesek betartani az általános szabályokat!

A temetést követően mindenki a lehető leghamarabb hagyja el a temetőt, és ennek során is tartsa be az általános szabályokat!

A fenti szabályok betartásáról és betartatásáról a temető fenntartójának munkatársai kötelesek gondoskodni. Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően az ő utasításaikat tartsák tiszteletben, és működjenek velük együtt!

4. HÁZASSÁGKÖTÉS

Megszüntetjük azt a korlátozást, hogy a házasságkötésen csak a legközelebbi hozzátartozók vehetnek rész, azonban itt is biztosítani kell annak az általánosan kötelező előírásnak, miszerint a résztvevőknek egymástól legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartaniuk egymástól akkor is, ha a házasságkötésre a hivatali helyiségen kívül kerül sor. Amennyiben a házasságkötésre a hivatali helyiségben (azaz a hivatal házasságkötő termében) kerül sor, akkor – figyelembe véve a házasságkötő terem méretét- legfeljebb 25 fő vehet részt a házasságkötésen.

5. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

A Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Berey József Helytörténeti Gyűjtemény 2020. május 4-től ismét látogatható az alábbi szabályok betartása mellett:

– az intézménybe látogatók egymás között legalább 1,5 méteres védőtávolságot kötelesek megtartani

– a zárt terekben az ott tartózkodók száma a védőtávolságra vonatkozó szabály betartása érdekében korlátozható

javasolt, hogy a látogatók szájat és orrot eltakaró segédeszközt (maszk, kendő, sál) használjanak.

Tovább...

Tájékoztató az egészségügyi ellátás új rendjéről

2020. május 4-től újraindulnak a háziorvosi és a fogorvosi alapellátás, valamint a járóbeteg szakellátás, azonban kizárólag az illetékes miniszter által meghatározott eljárásrend szerint. Melyek a főbb szabályok?

Háziorvosi és fogorvosi alapellátás

Rendelésre kizárólag telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban mehet a beteg. Első lépésben tehát a háziorvost, fogorvost telefonon fel kell hívni, aki eldönti, hogy a beteg által közölt panaszok alapján feltétlenül indokolt-e a személyes megjelenés a rendelőben, vagy sem. Ha igen, akkor a háziorvos, fogorvos időpontot ad a személyes megjelenésre, és a beteg kizárólag ebben az időpontban mehet a rendelőbe. A háziorvost, fogorvost óránként maximum 4 beteg látogathatja, tehát a háziorvos ennek figyelembevételével fog időpontokat adni a betegeknek. Mivel a rendelések szigorúan előre ütemezett időpontokban történhetnek, ezért a betegeknek fokozottan ügyelniük kell arra, hogy az előre egyeztetett időpontban jelenjenek meg. A rendelőben legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani. A rendelőbe belépéskor testhőmérséklet mérés történik.

A háziorvosi rendelő nem kereshető fel:

– receptfelírás
– keresőképtelenség igazolása (táppénz),
– szociális ellátásokhoz szükséges igazolások,
– egyéb igazolások kiadása

céljából. Az ilyen jellegű igényeket telefonon kell jelezni, és ezeket a háziorvosok 5 munkanapon belül teljesítik.

Javasolt, hogy a betegek a rendelő épületébe szájmaszk viselése mellett lépjenek be.

Járóbeteg szakellátás

Rendelésre kizárólag telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban mehet a beteg. Első lépésben tehát a szakorvost telefonon fel kell hívni, aki a telefonos beszélgetés során egy úgynevezett „virtuális vizitet” tart, ennek alapján felméri a helyzetet. A telefonos konzultáció eredménye lehet:

– megnyugtató, amikor a beteggel nincs további teendő,
– kérdéses, amikor is a szakorvos szóbeli javaslatot tesz, egyidejűleg egy későbbi időpontra újabb telefonos vizitet tart szükségesnek, és gyógyszeres terápiát javasol,
– problémás, amikor a személyes vizsgálat nem kerülhető el.

A beteg épületbe való belépésekor kötelező elővizsgálatot (pre-triage) tartani, ahol meg kell mérni a beteg lázát, kézfertőtlenítést kell végezni, ki kell tölteni a járványügyi kérdőívet és az ellátóhelyeknek védőmaszkot kell biztosítania a betegeknek.

Tovább...
Skip to content