Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a különböző projektek pályázati előkészítésében. Az egyes európai uniós alapokból valamint a hazai alapokból származó támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az Irányító Hatóság és az önkormányzat között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a projektek lebonyolításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati lehetőségek, vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, projektek generálása és előkészítése. Pályázati dokumentáció kidolgozása, háttérdokumentumok beszerzése és feldolgozása. Projektfolyamatok működtetése és nyomon követése, ellenőrzése, határidők betartásának biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló 8/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet irányadók az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, közszolgálati,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat, közbeszerzési eljárások ismerete

•         legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bölcsik István nyújt, a 44/545-307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖHN/738-3/2022, valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az alkalmazás során 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkáltató fenntartja a jogát a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

Megszakítás