A 639/2020. Korm. rendelet alapján a mikro-, kis-és középvállalkozások – beleértve az egyéni vállalkozókat, őstermelőket is – helyi iparűzési adójának (HIPA) mértéke megfeleződik. Nagyon fontos tudni azonban azt, hogy ez nem automatikus, hanem az érintetteknek kérniük kell ezt! Az alábbi tájékoztatóban ennek szabályait ismertetjük.


1. Hogyan lehet benyújtani a nyilatkozatot? A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, egy erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

2. Hol lehet benyújtani a nyilatkozatot? Kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

3. Hol érhető el a nyilatkozattételi nyomtatvány? Az adatlap Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltő programja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el az alábbi útvonalon:

www.nav.gov.hu→ Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése

https://onya.nav.gov.hu→Bejelentkezés →Új nyomtatvány, bejelentés→Adat-és változásbejelentés →Nyilatkozat HIPA kedvezményről

4. Meddig kell benyújtani a nyilatkozatot? A már működő vállalkozások adóalanyai 2021. február 25-ig, míg a 2021. február 25. után alakuló vállalkozások esetében 2021. december 31-ig. A határidő jogvesztő, azaz a határidő letelte után nem lehet kérni a kedvezményes HIPA adózást, csak akkor, ha a határidő elmulasztásának akadályát az adóalany hitelt érdemlően bizonyítani tudja.

5. Benyújthatja-e meghatalmazott is a nyilatkozatot? Igen, de ebben az esetben a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz.

6. Hol találok további részletes tájékoztatót? Az adatlapok, nyilatkozatok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól – így arról, hogy ki köteles az adatlapot elektronikusan benyújtani – bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu). az „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban, valamint „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben”című információs füzetben lehet megtalálni.

Megszakítás