Kedves Szülők!

Városunkban továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy. Mai napon egyeztető megbeszélést tartottam az önkormányzati képviselők, valamennyi intézményvezető és a jegyző részvételével. Meghallgatva a javaslataikat, az alábbi döntést hoztam:
Nagyecsed Város Polgármestereként 2020. március 18. (szerda) napjától a Nagyecsedi Óvoda székhelyén (Vasút úti óvoda) és telephelyén (Wesselényi úti óvoda), valamint a Nagyecsedi Bölcsődében egyaránt határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendelek el, amely alatt különösen indokolt esetben a Vasút úti óvoda és a bölcsőde is gyermekfelügyeletet biztosító ügyeletet tart. Különösen indokoltnak alapvetően olyan eset minősül, amikor a gyermek mindkét szülője (vagy ha egyedülálló neveli a gyermeket, akkor a gyermek szülője) olyan munkahelyen dolgozik olyan munkakörben, amelynél a munkavégzés nélkülözhetetlen (egészségügyi dolgozó, rendvédelmi dolgozó, mentőszolgálatnál dolgozó, szociális ellátásban dolgozó, kormányzati szervnél dolgozó stb.) A gyermekétkeztetést egyszeri meleg étel éthordóban történő elvitelével igény szerint biztosítjuk nem csak a hátrányos helyzetű gyermekek esetében, ugyanakkor a lebonyolítás menetét tekintve a nyári szünidei étkeztetés szabályai szerint. Utasítottam a két érintett intézményvezetőt, hogy március 17-ig mérjék fel, hány szülő igényel gyermekfelügyeletet és gyermekétkeztetést a továbbiakban. Az óvodát és a bölcsődét érintő részletkérdéseket a szülők az intézményvezetőkkel egyeztethetik. Kérjük a szülőket, hogy március 17-ig gyermekük személyes tárgyait vigyék haza az óvodákból illetve a bölcsődéből. A Központi Operatív Törzs ajánlásának megfelelően kérem, hogy az otthon maradó gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak! Azok a szülők, akik később szereznek tudomást a döntésemről, kérem, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az intézményekkel a fentiekkel összefüggésben.
Mindenkit tisztelettel arra kérek, hogy ebben a helyzetben is mutasson példát, kísérje folyamatosan figyelemmel a város honlapján (www.nagyecsed.hu) a híreket, ahol a veszélyhelyzet miatt hozott döntéseket, információkat folyamatosan közzétesszük. Kerüljük a pánikkeltést, ugyanakkor felelős magatartást, és a szabályok maradéktalan betartását kérem Nagyecsed valamennyi polgárától. Figyeljünk egymásra, a környezetünkre, segítsük egymást!

Nagyecsed, 2020. március 16.

Kovács Lajos
polgármester

Megszakítás