KUTAK BEJELENTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE

Kihirdetésre került a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény, amelynek alapján módosultak a kutak bejelentésére és engedélyeztetésére vonatkozó szabályok. A főbb szabályok az alábbiak:

1. az országos vízügyi igazgatási szerv vízkészletvédelmi országtérképet készít, amelyben meghatározza

a) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket és

b) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területeket.

2. A vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területeken (minden jel szerint Nagyecsed ilyen lesz) nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

3. A jogszabály meghatározza, hogy mi minősül háztartási kútnak. Ez azért lényeges, mert csak a házi kutakra vonatkozik az a szabály, hogy sem bejelenteni nem kell a meglévő házi kutakat, sem pedig engedélyeztetni, ha valaki házi kutat szeretne létesíteni. Mi minősül tehát házi kútnak? A jogszabály szerint háztartási kút az a kút,

a) amely háztartási vízigényt elégít ki,

b) talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és

c) az első vízzáró réteget nem éri el.

Fontos, hogy a fenti, a)-c) pontokban foglalt feltétételek mindegyikének meg kell felelnie a kútnak ahhoz, hogy háztartási kútnak minősüljön, azaz bármelyik feltétel hiánya azt eredményezi, hogy a kút nem minősül háztartási kútnak, és bejelentési illetve engedélyeztetési kötelezettség alá esik. A város honlapján részletes tájékoztatót teszünk közzé.

4. A 3. pontban említett a)-c) pontok közül az a) pontban foglaltak szorulhatnak némi magyarázatra, azaz: mit kell háztartási vízigénynek tekinteni? A jogszabály szerint: háztartási vízigény az évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek

a) ivóvízellátásának, vagy

b) személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének

biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.

Ezzel kapcsolatban két lényeges elemre hívom fel a figyelmet:

– háztartási vízigény kizárólag természetes személy vonatkozásában értelmezhető, azaz gazdasági társaságok esetén kizárt, hogy háztartási vízigényről beszéljünk.

– a személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet értelmezésénél akkor járunk el helyesen, ha értelmezzük ennek ellenkezőjét, azaz értelmezzük azt, hogy mit jelent a gazdasági vízigény? A gazdasági vízigény azt jelenti, hogy abból a célból használom a vizet, hogy gazdasági haszonra tegyek szert. Például ha azt a veteményest, vagy fóliasátrat locsolom, amely veteményesben, vagy fóliasátorban olyan zöldségeket termesztek, amiket saját célra, és nem eladásra szánok, az személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízigényt jelent. Ha azonban eladásra termelem a zöldséget, és azt háztartási kúttal nyert vízzel locsolom, akkor az már gazdasági célú vízfelhasználásnak minősül, amire a bejelentési illetve engedélyeztetési kötelezettség vonatkozik. Ugyanígy, ha olyan állatokat itatok a kútból nyert vízzel, amit saját felhasználásra, vagy hobbiból, kedvtelésből tartok, az házi vízigényt kielégítő vízfelhasználás. Ha azonban olyan állatok itatására használom, amely állatokat gazdasági haszonszerzés céljából tartok (tenyésztem és értékesítem a kutyát, eladásra tartok sertést, szárnyas jószágot, értékesítem a tehéntejet, miközben a kutyákat, a sertéseket vagy a szarvasmarhát háztartási kútból nyert vízzel itatom stb.), az már gazdasági vízigény, és bejelentési illetve engedélyeztetési kötelezettség terheli a kút tulajdonosát.

Dr. Bölcsik István
jegyző

Megszakítás