Tisztelt Lakosok!

2022. november 20-án lezárul a 2022. évi népszámlálásnak a helyszíni adatfelvétellel történő végrehajtása. Ez azt jelenti, hogy november 20. után a számlálóbiztosok már nem végezhetnek helyszíni adatfelvételt. Az összeírásból bármilyen okból kimaradt személyek és lakásuk tekintetében a

pótösszeírásra 2020. november 21-től 2022. november 28-ig kerül sor.

A pótösszeírási időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, azaz a jegyzőnél, és a jegyző feladata, hogy megszervezze a pótösszeírást. Ennek megfelelően tájékoztatom az érintetteket, hogy a pótösszeírásra Nagyecseden 2022. november 21-28 között a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.) 4. sz. irodájában kerül sor naponta 8-10 óra között.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32.§ (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal – a jogsértés elkövetésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül indított eljárásban – közigazgatási bírsággal sújtja azt az adatszolgáltatót, aki a kötelező hivatalos statisztikai adatszolgáltatást nem vagy nem az előírt határidőre teljesíti. Ugyanezen jogszabály 32.§ (2) bekezdése szerint a közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig terjedhet.

 

Megszakítás