Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet. A kormányrendelet bevezeti a családi fogyasztói közösségek fogalmát.

A település jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt köteles kiállítani a lakóegységek számáról, ha egy társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon több, de legfeljebb négy „lakás rendeltetési egység” van.

A jegyzőnek a hatósági bizonyítvány kiállításakor a ténylegesen kialakult állapotot kell figyelembe vennie, és az épület jogszerű használatát pedig vélelmeznie kell. Ez azt jelenti, hogy a hatósági bizonyítvány kiadása szempontjából mindegy, hogy a lakások kialakítása, használata egyébként jogszerű-e vagy sem, azonban érdemes végig gondolnia a kérelmezőnek, hogy ha a hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggésben más hatóság (elsősorban építésügyi hatóság) ellenőrzése során az derül ki, hogy a lakás kialakítása, használata jogszerűtlen (mert pl. nem volt rá építési engedély), akkor utólag akár építésügyi bírsággal is szembe kell néznie a kérelmezőnek.

A hatósági bizonyítvány csak a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételéhez használható fel a rendelet szerint, tehát ezt a dokumentumot nem lehet felhasználni más eljárásban.

A kérelmezőnek büntetőjogi és kártérítési felelősséget kell vállalnia azért, hogy a kérelemben szereplő lakásszám valós. Ha a szolgáltató kérésére lefolytatott ellenőrzés során az eljáró hatóság (jegyző, építésügyi hatóság) kideríti, hogy ez nem így van, akkor súlyos büntetésre számíthat, ugyanis a jogosulatlanul igénybe vett mennyiséget a piaci ár (tehát a kedvezményesnek már így is sokszorosát kitevő) másfélszeresén kell kifizetni.

Azt, hogy a kedvezményes gázár szempontjából mi minősül önálló „lakás rendeltetési egységnek” az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) 105.§-a, valamint 1. melléklet 95. pontja szerint kell elbírálni. Eszerint:

OTÉK

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

1. mell. 95. pont:

„Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmezni kell. A kérelem minta a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető, továbbá elektronikus úton is elérhető, letölthető az adatvédelmi tájékoztatóval együtt az alábbi linkekre kattintva:

Kérelem minta
Adatvédelmi tájékoztató

 

Megszakítás