Nagyecsedi Város Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond utca 30/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: általános hatósági feladatkör a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mell. 14. pontja szerint.

Ellátandó feladatok: hatósági feladatokban a döntések előkészítése, eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: kereskedelmi és ipari igazgatási feladatok, adóigazgatási feladatok, szociális igazgatási ügyek intézése, iratkezelés-iktatás helyettesítési feladatok ellátása, lakcímnyilvántartás, hagyatéki ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,

közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

ECDL

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hatósági ügyintézői munkakörben szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

ASP, szociális program, anyakönyvi rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő KÖHN1859/2022. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Nagyecsed Város jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bölcsik István nyújt, a 44/545-000 -os telefonszámon.

Megszakítás