Figyelemmel a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletre, amellyel a koronavírus járvány miatt Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdettek ki, a temetkezések során betartandó óvintézkedéseket vezetünk be 2020. március 25. napjától az alábbiak szerint:

1. A temetkezések során a gyászszertartáson résztvevők az alábbi, általános szabályokat kötelesek betartani:

  •  tartsanak egymástól legalább 1 méter távolságot!
  •  kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)!
  •  ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet mosson/fertőtlenítsen kezet!

 

2. A temetkezések során a gyászszertartáson résztvevők közül

  •  a ravatalózóban, tehát annak zárt terében tartózkodhat az egyház képviselője, a diktáló, és az énekkar tagja, és az elhunyt közeli hozzátartozója. Közeli hozzátartozó: a házastárs, élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. A benntartózkodóknak be kell tartaniuk az 1. pontban előírt általános szabályokat!
  • a gyászszertartáson résztvevő egyéb megjelentek kizárólag a ravatalozó épülete előtti/melletti területen tartózkodhatnak. Ők is kötelesek betartani az 1. pontban előírt általános szabályokat!
  • a gyászszertartáson résztvevők a halott sírhelyhez történő kísérése során kötelesek betartani az 1. pontban előírt általános szabályokat!

 

3. A temetést követően mindenki a lehető leghamarabb hagyja el a temetőt, és ennek során is tartsa be az 1. pontban előírt szabályokat!

4. Az 1-3. pontban előírt szabályok betartásáról és betartatásáról a temető fenntartójának munkatársai kötelesek gondoskodni. Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően az ő utasításaikat tartsák tiszteletben, és működjenek velük együtt!

 

Megszakítás