Projekt címe: Városi piac létrehozása Nagyecseden

Pályázati kód:  TOP-2.1.1.-15-SB1-2016-00001

Projekt összköltsége: 100.000.000 Ft

Projekt keretében megvalósuló tevékenység:

  1. Városi piac kialakítása
  2. Városi piac környezetrendezése (parkoló, járda, közmű és térvilágítás)
  3. Városi piac előtti nyílt csapadékvíz-elevező árok lefedése
  4.  Soft tevékenység

 

 

 

 

 

 

Kbt. 115.§ (7) bekezdése szerinti dokumentumok a Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.), mint ajánlatkérő által  Kivitelezési feladatok ellátása a „Városi piac létrehozása Nagyecseden” című projekt keretében elnevezésű, a Kbt. 115. § szerinti, nemzeti eljárásrendben hirdetmény közzététele nélküli bonyolított nyílt közbeszerzési eljárásban

 

01.   Felkérés ajánlattételre

02.   Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok

03.   Műszaki dokumentumok

04.   Szerkeszthető iratminták

05.   Felkérés visszaigazolása

06.   Bontási jegyzőkönyv kiküldött

07.   Bontási jegyzőkönyv jelenléti ív

08.   Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők

 

 

 

 

 

Megszakítás