PROJEKTISMERTETŐ

 

Kedvezményezettek:

  • Nagyecsed Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
  • Nagyecsedi Református Egyházközség (konzorciumi tag)
  • Szatmárvidék COOP Zrt.(konzorciumi tag)

A projekt megvalósítási időtartama: 2010. augusztus – 2011. június

Támogatás forrása: Észak-alföldi Operatív Program- Funkcióbővítő települési fejlesztések támogatása

A projekt összköltsége: 515.581.654 forint

Az elnyert támogatás összege: 439.684.267 forint

  • ÉAOP – 432.169.879 forint
  • BM Önerő Alap – 7.514.388 forint

Saját forrás: 75.897.387 forint

A projekt létrejöttét egy komplex tervezői és szakértői munka előzte meg, melynek eredményeként megszületett az a 8 éves időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentum, mely meghatározza Nagyecsed középtávú városfejlesztésének főbb irányvonalait, céljait. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia nevet viselő dokumentum első ütemként Nagyecsed városközpontjának, főterének a kialakítását irányozza elő.

Ezt valósította meg a „Városközpont kialakítása Nagyecseden” projekt az Észak-alföldi Operatív Program „Integrált településfejlesztések támogatása” (ÉAOP-5.1.1/D-2007) intézkedésének a keretében.

A kétfordulós projekt közel három éves programfejlesztői munkát követően nyújtott támogatást az alábbi tevékenységek megvalósítására:

 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK:

 

1. A Sétálóutca és főtér kialakítása.

A projektelem a város településszerkezetéből adódó hiányosság megszüntetésére, Nagyecsed városközpontjának kialakítására reagált, melyet térben és funkcióban egyaránt érvényesített a program. A projekt keretében főtér, illetve csökkentett forgalmú sétálóutca valósult meg, mely közvetlen gyalogos közlekedési kapcsolatot biztosít a városi funkció ellátásához szükséges közintézmények, kereskedelmi és szolgáltatóegységek között.

A sétálóutca a Hunyadi utca és a Kossuth utca új Városháza menti szakaszán került kialakításra. A Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál pihenőtér, az új polgármesteri hivatal előtt kialakított főtéren pedig térkövezett sétányok, és a tér központi elemeként kör alakú díszmedence (szökőkút) épült.

A korábbi elektromos légvezeték térszint alá került, illetve a sétálóutca teljes szakaszán és a főtéren térfigyelőrendszer épült ki.

 

2. Új Városháza létrehozása.

Az új városközpont centrumában egy hajdan étteremként funkcionáló épület átépítésével és bővítésével került kialakításra a polgármesteri hivatal (városháza) épülete. A beruházás eredményeként egy épületbe központosult a polgármesteri hivatal által ellátandó minden feladat, mely korábban a település három különböző területén működött. Ennek köszönhetően a modern berendezésű, de a település történelmi jegyeit őrző épületben helyet kapott a gyámhivatal, a jegyzői gyámhatóság és az okmányiroda is.

 

3. Református Nagytemplom épületének és környezetének rekonstrukciója.

A Nagyecsedi Református Egyházközség az önkormányzat konzorciumi partnereként vett részt a projektben. Az általuk megvalósított program keretén belül a templom külső felújítása (tetőhéjazatcsere, nyílászáró javítás, festés, vakolás, lábazatfestés) a kerítés átépítése és a templomkert parkosítása valósult meg.

 

4. Csemege ABC felújítása.

Szintén az önkormányzat partnereként vett részt a projektben a térség egyik meghatározó kereskedelmi egysége, a Szatmárvidék- COOP Zrt. Az általuk megvalósított projekt keretében a sétálóutca központjában található Csemege ABC teljes arculati, homlokzati megújítása, valamint az eladótér teljes körű, és a kiszolgáló övezet rekonstrukciója történt meg.

 

A projekt keretén belül az építési beruházások mellett egyéb, elsősorban SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI CÉLT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK is megvalósultak:

 

1. Helyi foglalkoztatási kezdeményezés.

A projektelem 80 helyi, elsősorban hátrányos helyzetű, egyéb közfoglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható lakos 2 havi foglalkoztatására adott lehetőséget. A foglalkoztatottak feladata a település parkjainak, zöldövezeteinek rendbetétele, gondozása volt. A feladat ellátásához kéziszerszámokat, védőfelszereléseket, parkgondozó eszközöket (rétnyíró traktor, motoros fűkasza, permetezőgép..)is beszerezhettünk.

 

2. Fiatalok Nagyecsedért Program.

Az elsősorban a fiatalabb generációt megszólító, részükre szervezett egész napos program célja a településhez kötődésük erősítése, helybennmaradásuk ösztönzése volt. A program keretében történelmi, kulturális és sportvetélkedőken vehettek részt, a településről elszármazottakkal, közéleti személyekkel találkozhattak és beszélgethettek a résztvevők.

 

3. Ecsedi-láp Fesztivál támogatása.

A program a városunk történelmi hagyományait megelevenítő rendezvény hatókörének bővítését, népszerűsítését segítette elő.

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában és a Városközpont kialakítása Nagyecseden projektben tervezett beavatkozások megvalósítása elvezethet a hagyományokat tisztelő és azokra építő, ugyanakkor számos mai kihívásnak is megfelelni képes XXI. századi Nagyecsed megvalósulásához. A városrehabilitáció következetes véghezvitelével Nagyecsed városa hosszútávon fejlődőképes, önálló karakterrel, vonzerővel, élhetőséggel és lakhatósággal rendelkező megújult városként erősítheti meg szerepét a régió és a térség településeinek közösségében, és megváltozott karakterrel, a hajdani uradalmi központhoz méltó, önbecsüléssel, és helyreállt identitástudattal rendelkező kisvárossá válhat.

A II.ütemhez kapcsolódó dokumentumok:

Vállalkozási szerződes Wesselényi u. 1. resz

Vállalkozási szerződes Wesselényi u. 2. resz

Vállalkozási szerződes Wesselényi u. 3. resz

Vállalkozási szerződés sétáló és főter 1. rész

Vállalkozási szerződés sétáló és főter 2. rész

Vállalkozási szerződés sétáló és főter 3. rész

Megszakítás