SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Vasdune Cherhaja- Emelkedő Csillagok- Életesélyek javítása Nagyecsed Városában” című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0092 azonosító számú projekttel kapcsolatban
2014/03/04.
 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül meghirdetett Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) tárgyú 140.602.000,-Ft összköltségű, 100%-os támogatási intenzitású nyertes projekt megvalósításán dolgoznak Nagyecseden. 
Nagyecsed Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítésére. A pályázat pozitív bírálatban részesült.
A projekt megvalósításában konzorciumi partnerként részt vesz a Türr István Képző és Kutató Intézet és az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért. Az elnyert támogatás összege a konzorcium tagjai között oszlik meg feladataik arányában.
Együttműködő Partner az Országos Roma Önkormányzat, melynek kijelölt megyei kapcsolattartója: Lakatos István.
A projekt célja olyan komplex és speciális szolgáltatások, programok biztosítása, mely erősíti a helyi roma társadalom képzettségi szintjét, növeli munkavállalási esélyeit, a felnövekvő generációk számára pedig egy megalapozott életpályát támogat, az óvodai neveléstől a munkába állásig.
A 21 hónap alatt létrejövő komplex fejlesztési programban a következő képzéseket indítják: betanított kőműves és festő, falusi vendéglátó, parkgondozó, kompetenciafejlesztő képzés. A képzésbe bevont személyek megélhetési támogatásban részesülnek, elősegítve a programokban való aktív részvételüket.
A piacképes szakmák oktatása mellett egyedi igényeket kiszolgáló tréningek, fejlesztő programok segítik az önálló munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését illetve helyi közösség életminőségének javítását. A projekt keretében Csillagház- közösségi tér kerül létrehozásra, amely integrált szolgáltatásokat biztosít a település egész lakossága számára. Csillagpont- szolgáltató pont is kialakításra kerül, amely a telepen élők részére biztosít szociális és közösségi szolgáltatásokat. A megvalósítás első lépéseként munkába álltak a szociális munkások és esetmenedzserek, akik megkezdték a célcsoport toborzását, a programba való bevonását. A képzések és a további programok szervezése is elkezdődött.
A projekt várható eredménye, hogy a résztvevők képesek lesznek a közösségi élet működtetésére, illetve valós támogatóivá és képviselőivé válni a telepi embereknek.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kapcsolódó dokumentumok:

 

Megszakítás