Kedvezményezett neve: Nagyecsed Város Önkormányzata
Projekt címe: Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért
Projekt azonosítója:  TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004
Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Folytatódik a komplex telep program Nagyecseden

A fejlesztések során a komplexitás és a fokozatosság elvét érvényesítjük, így a hosszú távú célok elérése érdekében fontos a beavatkozások folytatása Nagyecsed legkedvezőtlenebb szegregációs mutatóval rendelkező és legnagyobb népességszámú szegregátuma területén.
A program beavatkozási területe a település nyugati szegregátuma, a fejlesztés az itt élő hátrányos helyzetű lakosság közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítését célozza meg.
A település nyugati szegregátumában élő 15-59 éves korú hátrányos helyzetű lakosság közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése céljából 16 programelem kerül megvalósításra.

Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése:

 • Az akcióterület lakosságának életminőségének javulását segítő szolgáltatások
 • Közösségfejlesztő program, közösségi akciók
 • Hitéleti napok- Vallási találkozó
 • Identitást erősítő programok


A folyamatos szociális munka megteremtése céljából végzett tevékenységek:

 • Jelenlét típusú szociális munka biztosítása- 210 fő egyéni fejlesztése
 • Szociális munkások szupervíziója
 • Szociális munkás felkészítés
 • Életvezetési workshopok


A foglalkoztatás elősegítését célzó tevékenységek:

 • Munkaerőpiaci iroda működtetése


A kora-gyermekkori, és formális oktatáson kívüli fejlesztések, és az oktatás fejlesztés céljából végzett tevékenységek:

 • MesÉd program
 • Iskolai lemorzsolódást megelőző program
 • Arizóna szoba program


Egészségfejlesztést céljából végzett tevékenységek:

 • egészségnapok megvalósítása


A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása céljából végzett tevékenységek:

 • IT pont működtetése, IT mentor biztosításával
 • Jogi tanácsadás biztosítása


A bűnmegelőzés, közbiztonság javítása céljából végzett tevékenységek:

 • Közbiztonsági napok, közbiztonsági tanácsadás
Megszakítás