Tisztelt Lakosok!

Amint az a híradásokból is egyértelműen tudható, Magyarországon is erősödik a koronavírus járvány második hulláma, ezért a Kormány 2020. november 4. napjától Magyarország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Jelen tájékoztatóval a járványügyi helyzet miatt bevezetett intézkedésekről kívánunk tájékoztatást adni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a részletes tájékoztatót a hír alatt látható „folytatás” szövegrészre klikkelve!

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarországot is erősödik a koronavírus járvány második hulláma, ezért a Kormány több rendeletben kötelező szabályokat írt elő. Ezen túlmenően az intézményvezetőkkel egyeztetve mi magunk is meghatároztunk helyi szabályokat. Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

I. KORMÁNYRENDELETEKBEN ELŐÍRT KÖZPONTI SZABÁLYOK

1. A maszkok használatára vonatkozó szabályok

Röviden összefoglalva: minden 6. életévet betöltött személy köteles a szájat és az orrot egyidejűleg eltakaró maszkot viselni minden zárt térben. Ezen kívül Nagyecseden kötelező a maszk viselése a városi piac teljes területén annak ellenére, hogy a piac nem zárt tér. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 10.000 fő feletti településeken a polgármesterek által meghatározott közterületeken és nyílt tereken is maszkot kell viselni, ezért az ilyen településre utazók előzetesen tájékozódjanak az adott település maszkviselési előírásairól.

Kizárólag orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot lehet viselni, azaz pl. sál nem helyettesítheti a maszkot.

A fenti szabályok megszegése szabálysértésnek minősül, és 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható.

2. Kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között – a Kormányrendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

A Kormányrendelet alapján a kijárási tilalom alóli kivételek:

a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, valamint életvédelmi cél,

b) munkavégzés,

c) a munkavégzés helyére történő közlekedés, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés,

d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés, edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés,

e) kutyasétáltatás a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzetében.

A b)-d) pontokban foglalt eseteket okirattal kell bizonyítani!

3. Gyülekezési, csoportosulási tilalom

Közterületen illetve nyilvános helyen mindennemű gyülekezés, csoportosulás tilos.

4. Szabadidős és sporttevékenység korlátozása illetve tilalma

A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

Tilos – a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény kivételével – a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok (különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda) gyakorlása.

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

5. Rendezvények

Általános rendezvénytilalom lép életbe. E szabály alkalmazásában rendezvény különösen:

a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,

b) a kulturális esemény,

c) a sportesemény,

d) a magánrendezvény, valamint

e) a karácsonyi vásár.

Családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

A házasságkötésnél kizárólag

a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,

b) a házasulók,

c) a házasulók tanúi,

d) a házasulók szülei, nagyszülei,

e) a házasulók testvérei és

f) a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

6. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével és a Kormányrendelet szerinti kivétellel tilos tartózkodni. Vendéglátó üzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

A fenti szabály nem vonatkozik:

a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,

b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,

c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,

d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

7. Az üzletek nyitvatartása

A 6. pontban foglalt vendéglátó üzletek kivételével minden egyéb üzlet este 7 és reggel 5 óra között zárva tart. Nem vonatkozik ez a korlátozás a gyógyszertárakra és az üzemanyagtöltő állomásokra.

8. Szálláshelyek működése

Szálláshelyen – az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek kivételével – tartózkodni tilos.

9. Szabadidős létesítmények

Tilos

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),

b) a mozinak,

c) az edző- és fitneszteremnek,

d) az uszodának,

e) a közfürdőnek,

f ) a jégpályának,

g) az állatkertnek, a vadasparknak,

h) a kalandparknak, a vidámparknak,

i) a játszóháznak és

j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ja) muzeális intézménynek,

jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,

jc) kép- és hangarchívumnak,

jd) közművelődési intézménynek,

je) közösségi színtérnek és

jf) integrált kulturális intézménynek

a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

10. Oktatási, nevelési intézmények

A felső- és középfokú oktatás csak online formában működhet, azaz itt áttérnek a digitális oktatásra. Az egyetemi, főiskolai illetve középiskolai kollégiumok a rektorok illetve középiskolai igazgatók egyedi döntései szerint működnek. Az általános iskolák valamennyi évfolyamán (tehát alsó és felső tagozaton is) az oktatás a megszokott rendben megy tovább, mind a tanároknak, mind a diákoknak be kell menniük az iskolába. Ugyanez érvényes az óvodákra és a bölcsődékre is.

 

II. HELYI INTÉZKEDÉSEK

1. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

 • a Hivatal továbbra is működik, az ügyfélfogadások idejét egyenlőre nem korlátozzuk, azonban arra kérünk mindenkit, hogy valóban csak a halaszthatatlan ügyek miatt keressék fel az ügyintézőket. Aki teheti, ügyeit online intézze akár ügyfélkapun, akár más elérhető internetes felületen, végső esetben telefonon (a Hivatal központi telefonszáma: 44/545-000)
 • amint azt az I. fejezet 1. pontjában ismertettük, mind a hivatalban, mind a kormányablakban, mind az okmányirodában kötelező a maszk viselése
 • ügyfelek kizárólag ügyfélfogadási időben tartózkodhatnak az épületben
 • az irodahelyiségekben az ügyintézőn kívül egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat
 • az épületben az ügyfelek tartsák meg egymástól a legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet
 • használja a kihelyezett kézfertőtlenítőket
 • a házasságkötések továbbra is lehetségesek, azonban az I. fejezet 5. pontjában írt korlátozásokkal. A házasságkötésen jelenlévők kötelesek maszkot viselni.

 

2. Bölcsőde, Óvoda

 • a szülők beléphetnek az épületekbe, azonban kötelező a szájat és orrot is eltakaró maszk viselése. Kérjük, hogy lehetőség szerint egy kísérő kísérje be a gyermeket, illetve hazavitelkor is egy kísérő menjen a gyermekért
 • csak egészséges gyermek látogathatja a bölcsődét és az óvodát! Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak gyermekük egészségi állapotára, és amennyiben koronavírusra utaló tüneteket (láz, köhögés, orrfolyás, influenza-szerű tünetek, gyengeség, levertség) észlelnek, ne vigyék gyermeküket bölcsődébe, óvodába. Az intézményekben amennyiben gyermeknél vagy dolgozónál valamilyen fertőzés tünete észlelhető, haladéktalanul el kell őt különíteni, majd szülőnek és az intézményi orvosnak jelezni, aki a nyomon követést elvégzi. Teljes gyógyulás után látogathatja az intézményt felnőtt és gyermek egyaránt
 • arra kérjük a szülőket, hogy különös gondot fordítsanak arra, hogy a gyermekek sajátítsák el az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata, kidobása, majd ezt követően kézmosás)
 • az otthon használt átmeneti tárgyak (játék, textil stb.) az intézménybe bevihetők azonban a szülőnek gondoskodnia kell az ilyen tárgyak rendszeres fertőtlenítéséről az intézményvezető által előírtak szerint.
 • a gyermekek által használt ágyhuzatokat a szülők hetente kötelesek fertőtleníteni.
 • járványügyi eljárás (karantén) alatt álló szülő gyermeke – amíg a szülő a járványügyi eljárás alatt áll – csak akkor látogassa az intézményeket, ha a gyermek otthoni felügyelete semmiképpen nem oldható meg
 • a szülők használják a kihelyezett fertőtlenítő szereket belépéskor
 • kérjük a szülőktől, hogy a távolságtartási általános szabályokat tartsák meg, azaz tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást mind az épületekben, mind pedig azok közvetlen környezetében
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

 

3. Szociális Alapszolgáltatási Központ

 • amint azt az I. fejezet 1. pontjában ismertettük, az épületben kötelező a maszk viselése
 • ügyfelek ügyintézés céljából kizárólag az ügyfélfogadási időben kereshetik fel az intézményt
 • arra kérünk mindenkit, hogy valóban csak a halaszthatatlan ügyek miatt keressék fel az ott dolgozó családsegítőket és ügyintézőket. Aki teheti, ügyeit online intézze (email cím: kistersegiszak@gmail.com), vagy telefonon (a Központ telefonszáma: 44/ 545-048 vagy 44/ 545-049)
 • az épületben egyidejűleg csak egy ügyfél tartózkodhat, tekintettel arra, hogy az épületben időskorú ellátottak is vannak, akiknek fokozott védelme indokolt
 • az épület udvarán lévők tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot, és kerüljék a csoportosulást
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

 

4. Művelődési Ház, Közösségi Ház, Életmódház

 • amint azt az I. fejezet 9. pontjában ismertettük, ezek az épületek nem látogathatók, oda az ott dolgozókon kívül senki nem mehet be.
 • ezekben az épületekben semmiféle rendezvény nem tartható

 

5. Városi Piac

 • a Városi Piac a megszokott nyitvatartási időben üzemel. A piac nyitvatartási ideje április 1-től szeptember 30-ig hétfő-péntek 6-14 óráig, szombaton 6-12 óráig október 1-től március 31-ig hétfő-péntek 7-15 óráig, szombaton 7-13 óráig tart.
 • a piac területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata
 • a piacon meg kell tartani az előírt általános védőtávolságokat, azaz legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani egymástól
 • a piacon kizárólag a megfelelő engedélyekkel rendelkező árusok, valamint az őstermelők árusíthatnak
 • csak a piac befogadóképességének megfelelő árus árusíthat a piacon!
 • az árusítás során fokozottan ügyelni kell a higiénés szabályok betartására, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályok megtartására
 • alapvető elvárás valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével
 • feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni
 • az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet

Egyebekben mindenki (árusítók és vásárlók) kötelesek a helyszínen lévő piacfelügyelő utasításait maradéktalanul betartani!

A Vásártéren mindennemű kereskedelmi, piaci tevékenység TILOS!

6. Temető

 • tartsanak egymástól legalább 1,5 méter távolságot
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet
 • a temetések során javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk használata
 • a ravatalózóban, annak zárt terében elsősorban az egyház képviselője, a diktáló, az énekkar tagjai és az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak, azonban ezen felül bárki más is, feltéve, hogy a ravatalozó zárt terében az ott jelenlévők között a 1,5 méteres védőtávolság megtartható
 • a gyászszertartáson résztvevők a ravatalozó épülete előtti/melletti területen is kötelesek betartani az általános szabályokat
 • a gyászszertartáson résztvevők a halott sírhelyhez történő kísérése során kötelesek betartani az általános szabályokat
 • a temetést követően mindenki a lehető leghamarabb hagyja el a temetőt, és ennek során is tartsa be az általános szabályokat
 • a temetésen egyidejűleg legfeljebb 50 fő lehet jelen

A fenti szabályok betartásáról és betartatásáról a temető üzemeltetőjének munkatársai kötelesek gondoskodni. Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően az ő utasításaikat tartsák tiszteletben, és működjenek velük együtt!

7. Játszóterek

 • be kell tartani az általános távolságtartási szabályokat (legalább 1,5 méter, és csoportosulások mellőzése)
 • kerüljék a szokásos üdvözlési formákat (pl. puszi, kézfogás, ölelés)
 • ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt (annak hiányában behajlított könyök hajlatába köhögjön), a papír zsebkendőt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd amint lehet, mosson/fertőtlenítsen kezet
 • a szülők lehetőség szerint viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot
Megszakítás