Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is lehetőség nyílik tűzifa igénylésére. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók:

1. A rászorultsági feltételek:
a)  rendszeres gyermekvédelmi támogatottak
b)  olyan családok illetve egyedülállók, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500.-Ft-ot

2. A tűzifa támogatást a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig biztosítja az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a támogatás nem jár alanyi jogon, és előfordulhat, hogy ugyan az igénylő megfelel a rászorultsági feltételeknek, azonban kérelmét nem tudjuk teljesíteni, mert a tűzifára fordítható összeget már felhasználtuk.

3. Az igényeket 2020. november 15-ig lehet benyújtani írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével. A formanyomtatványok beszerezhetők a Szociális Alapszolgáltatási Központban (Rákóczi u. 104/A) és a Síp utcai Közösségi Házban (Síp u. 7.)

4. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a megállapított mennyiségű tűzifát a kérelmező személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazás alapján az általa meghatalmazott személy veheti át átvételi elismervény ellenében. A kiszállított fa mennyiségével kapcsolatos esetleges reklamációkat nem az önkormányzatnál, hanem a kiszállítónál kell rendezni!

 

Megszakítás