Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2020. január 1-el a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal jogutódjaként annak helyébe a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal lép.

Ennek oka az, hogy a nagyecsedi képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a géberjéni képviselő-testület azon kezdeményezését, hogy Nagyecsed és Géberjén önkormányzatai közös hivatalt működtessenek. A szervezeti változás a nagyecsedi polgárok ügyeinek intézésében semmiféle változást nem fog eredményezni! Az új hivatal székhelye továbbra is Nagyecsed marad, azaz címében és elérhetőségeiben változás nem lesz, csupán elnevezése fog változni Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalról Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatalra. A hivatal személyi állománya is változatlan marad.

2020. január 1-től a hivatal nem csak Nagyecsed, hanem Géberjén vonatkozásában is ellátja majd a hivatali feladatokat.

Dr. Bölcsik István
jegyző

Megszakítás