ELKÉSZÜLT A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETE!

Nagyecsed Város Önkormányzata törvényi kötelezettségénél fogva elkészítette a településkép védelméről szóló rendelet teljes tervezetét, melynek előzetes véleményeztetése a 2017-szeptember 25-én megtartott lakossági fórumon már megtörtént. A rendelet célja, Nagyecsed Város építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és minőségi alakítása érdekében a település történeti múltját, építészeti kultúráját és polgárainak identitását elősegítő épületek, épületrészek, építmények egészben vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek számára, az építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, az épített környezet esztétikus kialakítása.


Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete szerint a partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

a) a település teljes lakossága,

b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c) a településen működő civil szervezetek,

d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

gazdálkodó szervezetek,

e) a településen működő egyházak.

A településkép védelméről szóló rendelet tervezete ITT megtekinthető. A fentebb felsorolt partnerek 2017. december 28-ig tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – írásban (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) vagy e-mailen (jegyzo@nagyecsed.hu).

Nagyecsed, 2017. december 14.

Kovács Lajos
polgármester

Skip to content