F E L H Í V Á S

TISZTELT NAGYECSEDI LAKOSSÁG ÉS TOVÁBBI PARTNEREK!
Tájékoztatom Önöket, hogy Nagyecsed Város Képviselő-testülete
2017. június 14-én, 14.00 órai kezdettel a városi művelődési ház nagytermében

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart.

A Fórum témája: teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről előzetes tájékoztató.

A fórum célja, hogy a felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza a település (településképi, építészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.
A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a következők:

a) a település teljes lakossága,

b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c) a településen működő civil szervezetek,

d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) a településen működő vallási közösségek.
A Fórumra a felsorolt partnereket Tisztelettel meghívom.

Észrevételeiket, javaslataikat a fórum keretében, továbbá azt követő 8 napon belül írásban tehetik meg.
Nagyecsed, 2017. június 6.

Kovács Lajos
polgármester