cimerNAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

Sajnálatos esemény miatt került Nagyecsed az országos hírekbe. 2016. májusában életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy 85 éves férfit Nagyecsedről, miután két kutya rátámadt és összemarcangolta. Az idős férfi maradandó károsodást szenvedett.

Ez a tragikus eset ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy az ebtartás felelősséggel jár. Aki úgy dönt, hogy ebet tart, annak tudnia kell, hogy az ebtartás azzal jár, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani, továbbá számolnia kell azzal is, hogy a szabályok betartása költségekkel is jár. Jelen tájékoztatóban a legfontosabb szabályokra kívánom felhívni minden ebtartó figyelmét, kérve azt, hogy ezeket a szabályokat minden kutyatulajdonos tartsa be!

  1. Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra (azaz védőoltásra) vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.

  2. A kedvtelésből tartott állatot (így a kutyákat) úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.

  3. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

  4. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

  5. 2013. január 1-től, minden négy hónaposnál idősebb kutyát kötelező transzponderrel – azaz mikrochippel – megjelölni. Mindennemű változást (az ebtartó személyében bekövetkezett változást, az eb tartási helyének változása, az eb elpusztulása) 8 napon belül be kell jelenteni a hatósági állatorvosnál.

  6. Minden ebtartó köteles bejelenteni az állatorvosnak, ha állata a 3 hónapos kort elérte.

  7. Az állattartó köteles:

a)  minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,

ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.

  1. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel – azaz mokrochippel- megjelölt eb oltható.

  2. Különös szabályok vonatkoznak a veszélyes ebekre. Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben

a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el.

Veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb. A veszélyessé minősítési eljárásba be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőt. Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és transzponderrel –azaz mikrochippel- megjelölve tartható.

  1. A szabályok betartását az állategészségügyi hatóság ellenőrzi. Állategészségügyi hatóság a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának megyei igazgató főállatorvosa, illetve a megyei kormányhivatal járási hivatala járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala vezetője (járási főállatorvos), hatósági állatorvosa, továbbá az állami feladat elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos.

A szabályok megszegőivel szemben bírságot szab ki az állategészségügyi hatóság, illetve az olyan súlyos esetekben, mint ami májusban Nagyecseden történt, akár büntetőeljárás is indulhat, és büntetőjogi felelősségre vonás történhet, ha bebizonyosodik, hogy az eb tulajdonosa megszegte az ebtartásra vonatkozó szabályokat.

Minden kutyatulajdonost nyomatékosan kérek a felelősségteljes ebtartásra!

Dr. Bölcsik István
jegyző

Skip to content