cimerA hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. §-a 2016. január 1-el lép hatályba és az alábbiakat írja elő:

„7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlan használó legalább két különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló két különböző űrméretű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –

  1. a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

  2. a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.”

A jogszabály módosítása következtében az eddig természetes személyek részére biztosított 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény mellett, vagy helyett az ingatlanhasználó kisebb űrtartalmú gyűjtőedényt is használhat. A módosítás célja nyilvánvalóan az, hogy az ingatlanhasználók számára választási lehetőséget biztosítson annak alapján, hogy a háztartásban milyen mennyiségű hulladék keletkezik. Gyakori panasz volt ugyanis országszerte, hogy az ingatlanok egy részében nem keletkezik olyan mennyiségű hulladék, amely indokolná a nagyobb méretű gyűjtőedény használatát. Emiatt sokszor előfordult, hogy a gyűjtőedények nem teltek meg hulladékkal, ennek ellenére elszállításra ki kellett helyezni, és a teljes árat meg kellett fizetni. A kisebb méretű gyűjtőedényzet természetesen arányosan kisebb díjfizetési kötelezettséggel is jár.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a vonatkozó helyi rendeletét. Ennek alapján a közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtéséhez a természetes személy ingatlanhasználó részére az alábbi szabványos gyűjtőedényekből legalább egynek a választási lehetőségét köteles biztosítani:

  1. 60 literes,

  2. 80 literes,

  3. 120 literes

Ezzel kapcsolatban azonban fontos jogszabályi rendelkezések az alábbiak:

– A közszolgáltató olyan űrtartalmú gyűjtőedényzetet használatát köteles biztosítani az ingatlanhasználó számára, amely biztosítja, hogy az adott háztartásban keletkező fajlagos hulladék mennyiség az adott űrtartalmú gyűjtőedényzetben elhelyezhető. Nem biztos tehát, hogy a közszolgáltató biztosítani fogja a 80 literes gyűjtőedényzet használatát olyan ingatlannál, ahol különböző paraméterek alapján (pl. ingatlanhasználók száma) a fajlagos hulladékmennyiség meghaladja azt a mennyiséget, ami egy 80 literes gyűjtőedényzetben elhelyezhető lenne.

– A legkisebb 60 literes gyűjtőedényzet használata kizárólag azok számára biztosított, akik életvitelszerűen és egyedül lakják a lakóingatlant. Ezt a tényt igazolnia kell a közszolgáltató felé. Az igazolást az erre irányuló írásbeli kérelem alapján a jegyző adja ki. A jegyző az igazolást akkor adja ki, ha a lakcímnyilvántartó szervtől beszerzett adatok alapján bizonyítottnak látja, hogy az adott ingatlanban valóban egyetlen személy él életvitelszerűen.

A közszolgáltató arról tájékoztatott, hogy a kisebb űrtartalmú gyűjtőedényzet használatának feltételéül fogja szabni, hogy az ingatlanhasználónak ne álljon fenn díjfizetési hátraléka!

Változás, hogy a jövőben a gyűjtőedények minden esetben az ingatlanhasználók tulajdonát képezi, ami azt jelenti, hogy ők kötelesek azt beszerezni és gondoskodni esetleges javításukról, cseréjükről. A közszolgáltató tehát csak a gyűjtőedényzet használatát köteles biztosítani, magát a szabványos 120, 80 vagy 60 literes gyűjtőedényzetet nem, azt ugyanis az ingatlanhasználónak kell megvásárolnia.

Mi a teendő, ha az ingatlanhasználó a jelenleg használt 120 literes gyűjtőedényzet helyett kisebb űrtartalmú, 80 vagy 60 literes gyűjtőedényzetet kíván használni?

  1. Ha 60 literes gyűjtőedényzetet kíván a jövőben használni, akkor írásban e tényt bejelenti a közszolgáltatónak (Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.). A bejelentéshez csatolni kell a megvásárolt szabványos 60 literes gyűjtőedényzet számláját másolatban, valamint az egyedül élés tényére vonatkozó, a jegyző által kiadott igazolást.

  2. Ha 80 literes gyűjtőedényzetet kíván a jövőben használni, akkor írásban e tényt bejelenti a közszolgáltatónak (Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.). A bejelentéshez csatolni kell a megvásárolt szabványos 80 literes gyűjtőedényzet számláját másolatban.

 

Összefoglalva a leírtakat a legjelentősebb változás tehát az, hogy az ingatlanhasználók dönthetnek úgy, hogy az eddigi 120 literes gyűjtőedényzetek helyett kisebb méretű gyűjtőedényzetet használnak, természetesen azoknak a szabályoknak a figyelembevételével amelyeket fentebb ismertettünk.

Skip to content