16/1995. (IX.29.) rendelet
A vásárokról és piacokról

17/1995.(XI.10.) rendelet
Az önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (elővásárlási joggal nem érintett)

19 /1995. (XII.01.) rendelet
Az önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (elővásárlási joggal érintett)

12/1999. (XI.04.) rendelet
A város köztisztaságáról

14/2001.(IV.27.) rendelet
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról

14/2002. (X.17.) rendelet
Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését hasznosítását célzó eljárások helyi szabályozásáról

11/2003. (V.30) rendelet
A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

10/2004.(IV.05.) rendelet
A közterületek használatáról

15/2004. (VI. 01.) rendelet
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
(egységes szerkezetben a 3/2006.(I.23.), a 7/2016. (IV.30.) és a 3/2019 (II.26.) önkormányzati rendelettel)

3/2005. (II.18.) rendelet
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról

8/2005. (VI.6.) rendelet
A zajvédelem helyi szabályozásáról

5/2006. (III.23.) rendelet
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről
(egységes szerkezetben a 23/2006. (XII.27.), a 6/2007 (II.19.), a 16/2007. (XI.6.), a 11/2009. (IX.4.) és az 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendeletekkel)

15/ 2008. (XII.1.) rendelet
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
(egységes szerkezetben a 10/2012. (V.30.) és a 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelettel)

9/2010. (V.25.) rendelet
Nagyecsed város közigazgatási területén lévő parkolók kialakításáról, számának meghatározásáról

16/2010. (XII.21.) rendelet
A helyi adókról

1/2011. (I.31.) rendelet
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben a 20/2011. (XI.29.), a 20/2012. XII.20.), a 6/2013. (III.7.), a 17/2013. (XII.20.), a 10/2014. (X.17.), a 11/2014. (XII.1.), a 2/2015. (III.15.) az 5/2017. (III.2.) a 10/2018. (VI.29) és a 14/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendeletekkel)

7/2011. (III.7.) rendelet
A helyi címer, zászló és lobogó alapításáról és használatának rendjéről

11/2011. (IV.1.) rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(egységes szerkezetben a 11/2018. (VI.29.) és az 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelettel)

12/2011. (IV.14.) rendelet
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről

4/2012. (III.15.) rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről
(egységes szerkezetben a 8/2014. (X.2.), a 4/2015. (IV.7.) és a 8/2019. III.29.) önkormányzati rendelettel)

5/2012. (III.15.) rendelet
A szociális ellátások helyi szabályozásáról

11/2012. (V.30.) rendelet
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben a 16/2013. (XII.20.) az 5/2015. (IV.7.) a 7/2017. (IV.4.) és a 9/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel)

17/2012. ( XI.15.) rendelet
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

5/2014. (IX.1.) rendelet
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről

6/2014. (IX.1.) rendelet
A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

7/2014. (IX.1.) rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(egységes szerkezetben a 9/2015. (VI.1.), az 5/2018. (II.28.) és a 10/2019. (V.6.) önkormányzati rendelettel)

12/2014. (XII.1.) rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

3/2015. (III.5.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

10/2015. (VI.30.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2015. (XII.30.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2/2016. (III.5.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

4/2016. (III.5.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

11/2016. (VI.30.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/2016. (VII.22.) rendelet
A talajterhelési díjról
(egységes szerkezetbe foglalva a 9/2017. (IV.28.), a 14/2017. (VI.30.), és a 6/2018. (III.29. önkormányzati rendeletekkel)

13/2016. (VIII.30.) rendelet
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
(egységes szerkezetben a 16/2017 (IX.29.) és a 19/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelettel)

14/2016. (IX.30.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

15/2016. (X.31.) rendelet
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2016. (XII.7.) rendelet
A környezetvédelmi alapról

17/2016. (XII.30.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

3/2017. (II.20.) rendelet
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
(egységes szerkezetbe foglalva a 15/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelettel)

4/2017. (III.2.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

6/2017. (IV.4) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

10/2017. (IV.28.) rendelet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

11/2017. (V.30.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

12/2017. (V.30.) rendelet
Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

13/2017. (VI.30.) rendelet                   Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

17/2017. (IX.29.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

18/2017. (XI.6.) rendelet
Nagyecsed Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2017. (XII.29.) rendelet
A településkép védelméről

21/2017. (XII.29.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

1/2018. (II.28.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

4/2018. (II.28.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

7/2018. (V.30.) rendelet                         Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

8/2018. (VI.29.) rendelet                       Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

9/2018. (VI.29.) rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

14/2018. (VII.31.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

15/2018. (VIII.29.) rendelet                   Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

17/2018. (XII.28.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

6/2019. (II.28.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

7/2019. (II.28.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

11/2019. (V.29.) rendelet                    Melléklet
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

12/2019. (VI.28.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

13/2019. (VI.28.) rendelet
A vásárokról és piacokról szóló 16/1995. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

14/2019. (IX.30.) rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2019. (IX.30.) rendelet                    Melléklet
Nagyecsed Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról